پیش بینی مهم صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران /رشد اقتصادی چقدر است ؟

صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصادی خود را برای سال 2021 به روز کرده است. برآورد جدید باعث افزایش رشد اقتصادی در ایالات متحده و دیگر کشورهای ثروتمند می شود ، اما پیش بینی رشد اقتصادی برای ایران و کشورهای بزرگ در حال توسعه را کاهش می دهد. با این حال ، پیش بینی رشد اقتصادی جهانی در این به روزرسانی در همان 6 درصد پیش بینی شده باقی مانده است.

صندوق بین المللی پول (IMF) پیش بینی رشد اقتصادی ایالات متحده در سال 2021 را نسبت به پیش بینی قبلی 0.6 درصدی به 0.7 درصد رسانده است. رشد اقتصادی آمریکا در سال 2022 از 1.4 درصد به 1.9 درصد افزایش یافت. بیشترین افزایش پیش بینی رشد اقتصادی صندوق بین المللی پول از انگلستان بوده است. این صندوق پیش بینی قبلی خود را 1.7 درصد افزایش داده و اعلام کرده است که اقتصاد انگلیس در سال 2021 7 درصد رشد خواهد کرد. در این چشم انداز جدید ، پیش بینی رشد اقتصادی منطقه یورو به 0.2 درصد و ژاپن به 0.5 درصد کاهش یافت.

براساس به روزرسانی صندوق بین المللی پول ، انتظار می رود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی مشابه پیش بینی قبلی 2.5 درصدی باشد ، اما رشد اقتصادی مورد انتظار ایران در سال 2022 به 0.1 درصد تا 2.0 درصد کاهش می یابد.

صندوق بین المللی پول (صندوق بین المللی پول) در آخرین به روزرسانی درباره چشم انداز اقتصادی جهانی خود می گوید: انتظار می رود تورم تا سال 2022 به سطح قبل از همه گیری در بسیاری از کشورها بازگردد. با این حال ، او هشدار داد که عدم اطمینان زیاد است. اما تورم که به نظر می رسد بی ثبات است ، احتمالاً ادامه خواهد داشت و بانک های مرکزی اقدامات پیشگیرانه را انجام می دهند.

لازم به ذکر است که تفاوت رویکردهای تامین مالی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نظر در دسترس بودن واکسن کرونا بیشتر است. ادامه حمایت مالی مرتبط. اگرچه کشورهای در حال توسعه در هر دو زمینه با چالش هایی روبرو هستند ، اما واکسیناسیون در کشورهای توسعه یافته قوی است و کمک های مالی همچنان ادامه دارد..

223229