بازدید دانشجویان گروه جنگلداری دانشگاه تهران از خزانه پدر بلوط ایران در خرم‌آباد

به گزارش آوای البرز لرستان ،استاد دکتر وحید اعتماد همراه با دانشجویان گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران با حضور دکتر سلیمان جافریان متخصص داخلی و مجتبی رومانی رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان از خزانه پدر بلوط ایران بازدیدکردند.

در این بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدگروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران از بدو ورود به خزانه پدر بلوط با اقدامات عملی ایشان در خیابان طبیعت شهر خرم آباد از جمله جای زباله با میلگردهایی به هم جوش خورده به شکل مکعب درب‎دار که در شمشادهای زیبای محصور شده بودند و سپس با نحوه کشت گیاهان مختلف در ظروف دور ریختی آشنا شدند.

مظفر افشار پدر بلوط ایران ضمن خیر مقدم به ارائه دستاوردها و فعالیت های صورت گرفته در حوزه جنگل در استان لرستان پرداختند و گونه‌های درختی بومی استان لرستان را معرفی و فرآیند کاشت، حفظ و نگهداری درختان وگیاهان تشریح نمودند.

در ادامه این بازدید مجتبی رومانی رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان ضمن قدردانی از خدمات جناب مظفر افشار پدر بلوط ایران عنوان نمود خزانه بلوط جناب افشار دانشگاهی است که در آن تلفیقی از دانش و تجربه و عمل را به وضوح می توان مشاهده نمود و سپس به معرفی استان و ظرفیت های آن پرادخت و توضیحاتی را در خصوص فرهنگ و هنر ارائه نمود.

46