همسویی آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

عبدالله قازمی پیر بلوتی در بازدید از مزرعه Ic گیاهان دارویی فعالیتها ، دستاوردها و برنامههای مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ملارد ، واحد شهرقدس ، صفادشت و ملارد را تشریح کرد. مرکز تحقیقات. مرکز تحقیقات گیاهان دارویی پلا ، مرکز رشد ، مراکز نوآوری و فناوری ، باشگاه تحقیقاتی جوان و نخبه ، خانه ریاضیات ، مدرسه اندیشه فناوری سما ، مرکز فناوری و نوآوری در شعب ملارد و صفادشت در حال فعالیت هستند.

وی افزود بسیاری از گروه های تحقیقاتی دیگر نیز در زمینه تحقیقات در زمینه های فناوری و کشاورزی فعالیت می کنند. محصولات تأسیس شده محصولات بهداشتی و داروهای گیاهی در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اظهار داشت: مرکز تحقیقات گیاهان دارویی در ابتدای شیوع بیماری کرونا ویروس قلب با تولید محصولات بهداشتی و ضدعفونی کننده فعالیت خود را آغاز کرد.

گازمی پیربلوتی افزود: “و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی بستری برای فعالیت های دانشجویی در بخش های غذایی و کشاورزی است ، با کارآموزی برای کارآموزی ، کارآموزی ، مشاهده موضوع و تسلط برای دانشجویان در مرکز ، و همچنین پایان نامه های دکتری که دانشگاه را در بر می گیرد. صنعت آموزش و پرورش در نظر گرفته شود

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرک قدس گفت: دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در مناطق تخصصی مرتبط با نیازهای صنعت با حضور در مدرسه کار و شرکت در کارآموزی و کارآموزی برای آگاهی از نیازهای بازار کار و کسب آموزش جذب می شوند. به بازار کار شوید.

به نظر او ؛ از پتانسیل علمی اعضای هیات علمی استفاده می کند ، تجهیزات آزمایشگاهی ارائه می دهد ، از تجاری سازی و فناوری های جدید در چارچوب مقررات دانشگاه پشتیبانی می کند ، دانشجویان برجسته ، متخصصان علوم و فناوری پیشرفته را شناسایی و جذب می کند و واحدهای تولیدی و تولیدی نوآورانه برای واحدهای صنعتی و تولیدی ارائه می دهد. این یکی از قابلیت های علمی ، تکنولوژیکی و نوآورانه در راستای خط مشی ها و اهداف دانشگاه و سایر واحدهای فرعی است.

انتهای پیام / 4078/4062 /