هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری سال ۹۸ چقدر بود؟

مطالعه متوسط ​​هزینه پوشاک و کفش توسط خانوارهای شهری در سال 1398 نشان داد که هزینه پوشاک و کفش برای هر خانوار شهری در کشور 4.7 درصد در مقایسه با سال 1397 افزایش یافته است.

به گزارش آوای البرز ، شناسایی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی و الگوی مصرف خانوارها به عنوان مهمترین و ماندگارترین مصرف کننده کالا و خدمات در کشورهای مختلف یکی از ابزارهای کلیدی ارزیابی و برنامه ریزی سیاست های اقتصادی و اجتماعی هر کشور است. .

با توجه به تورم بالا و تغییرات شاخص های قیمت اخیر ، لازم است مبانی سبد هزینه های خانوار مطالعه شود ، روند مصرف خانگی گروه های مختلف کالاها و خدمات بررسی شود و اثرات تغییراتی که ممکن است به دلیل اقتصاد. بحران

مرکز آمار و اطلاعات استراتژیک وزارت کار براساس نتایج بررسی هزینه خانوار و درآمد خانوار مرکز آمار در ایران از سال 1390 تا 1398 ، میانگین قیمت پوشاک و کفش و سهم کل آن را بررسی کرد. هزینه های خانواده برای هر درآمد ؛ علاوه بر این ، نقش پوشاک و کفش در کل هزینه های خانوار کشور و استانها مورد بررسی قرار گرفت و استانهایی که اخیراً بیشترین نقش را در هر منطقه و منطقه زیر پوشاک و کفش داشته اند ، شناسایی شدند.

براساس این گزارش ، متوسط ​​قیمت پوشاک و کفش برای خانوارهای مناطق شهری کشور از سال 1390 به سال 1398 افزایش یافته است. از 87 میلیارد ریال در سال 1390 به 284 میلیارد ریال در سال 1398؛ به نوعی در سال 1398 قیمت لباس و کفش در خانه های شهر در سال 1390 بیش از سه برابر شده است.

بین سالهای 1390 و 1398 ، متوسط ​​قیمت پوشاک و کفش یک خانواده شهری در حال افزایش است ، از شش میلیون ریال در سال 1390 به 15 میلیون ریال در سال 1398 افزایش یافته است. تا سال 1398 ، متوسط ​​قیمت پوشاک و کفش برای یک خانواده شهری دو برابر شده و به سال 1390 رسیده است.

یک خانواده شهری در سال 1398 به طور متوسط ​​1453 هزار و 500 تومان برای کفش و لباس هزینه کرده اند که نسبت به سال 1397 4.7 درصد افزایش داشته است.

متوسط ​​قیمت پوشاک و کفش یک خانوار شهری (از کل هزینه کل) از 4.2 درصد در سال 1390 به 3.1 درصد در سال 1398 و به 4.6 درصد در سال 1392 و 1393 افزایش یافته است.

متوسط ​​هزینه سالانه پوشاک و کفش در خانه های شهری درآمد رو به کاهش است همچنین نشان می دهد در سال 2009 ، بیشترین سهم پوشاک و کفش در یک خانوار شهری با 3.4 درصد درآمد هفتم و کمترین درآمد نهمین درآمد 2.5 درصد بود.

نتایج این مطالعه از بررسی سهم البسه و کفش از کل هزینه های یک خانوار شهری در استان های مختلف نشان می دهد که در سال 1398 استان های خراسان شمالی بیشترین سهم را با 6.4 درصد ، کهلویی و بور احمد 5.9 در هر سهم را داشته اند. درصد ، بالاترین سهم 9٪ و استان تهران 2.1٪. حداقل سهم.

در سال 1398 ، سهم البسه و کفش از کل هزینه ها استانهای کشور به استثنای تهران ، خوزستان و بوشر ، سهم کشور بیش از 3.1 درصد بود.

انتهای پیام