رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی در سه ماهه اول سال

میزان نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری به 2600 هزار میلیارد تن رسید که رشد 7.3 درصدی نسبت به سال گذشته است.

براساس آمار و ارقام دفتر مطالعات و سیاست های اقتصادی ، جریان نقدینگی برای هفته منتهی به 1399.3.29 به 2651،400 میلیارد دلار رسیده است. این نسبت به سال قبل 7.3٪ است. بزرگ شدن

علاوه بر این ، در پایان ژوئن سال 1399 ، حجم پول به 383 هزار و 400 میلیارد تومان رسید که رشد 8/8 درصدی نسبت به سال گذشته است.

بانک می گوید افزایش درآمد دستمزدهای دولت در سال جاری با حمایت کارمندان و کارگران مالی در پی شیوع کورون ویروس ، در مقایسه با همان رقم در سال گذشته (5.3 درصد) انجام شده است. رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است.

علاوه بر این ، بانک مرکزی مطابق با تعهدات قانونی و حرفه ای خود ، پیوسته تحول متغیرهای پولی و اعتباری را کنترل و نظارت می کند و از قابلیت های جدید ایجاد شده در سیاست های پولی و عملیات بازار آزاد برای هدایت متغیرها و نرخ های نقدی استفاده می کند. سود در چهارچوب هدف تورم در جهت مورد نظر عمل می کند. در همین راستا ، اقدام اخیر بانک مرکزی برای افزایش فروش و فروش اوراق بهادار بدهی دولت از طریق کارگزاری این بانک ، نرخ بهره بانک مرکزی را به 10 درصد و حرکت اخیر بانک مرکزی را به 12 درصد رسانده است. .

به طور کلی ، با توجه به افزایش سود نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری پس از اجرای برنامه های حمایتی ، رشد نقدینگی بر اساس چارچوب سیاست پولی بانک مرکزی به روند مورد نظر باز می گردد.

به عنوان رئیس سیستم پولی کشور ، بانک مرکزی از این امر استعلام کرد که مانند گذشته چهره های نقدی و اعتباری را صادر می کند و رسانه ها و رسانه ها بر اساس اطلاعات مالی رسمی که توسط این بانک منتشر شده است ، اطلاعاتی را ارائه می دهند.

در پایان پیام