جدیدترین تصمیمات برای ترخیص کالاهای موجود در گمرکات – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری آنلاین به نقل از گمرک ایران از مهرداد جمال خبر داد ارونقی نمایندگان آژانس های مربوطه برای توضیح تصمیمات اتخاذ شده در مورد ترخیص کالا پس از تصویب ستاد مالی دولت در 11 نوامبر در وزارت صنعت ، معدن و تجارت تحت ریاست وزارت صنعت ، معدن و تجارت در محل شرکت داشتند. مواد اولیه ، ضروری و خام موجود در گمرک و بنادر.

وی در همین رابطه گفت: بانک مرکزی تصمیم گرفته است بلافاصله ارز کالاهای اساسی در گمرکات و بنادر کشور صادر کند و اسناد آن به خریدار تحویل داده نشده است.

ارونقی وی افزود: بانک مرکزی با تأیید ستاد هماهنگی دولت و شورای عالی امنیت ملی ، حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ترخیص کالا ، اظهارنامه ارزی را به صورت اعتباری صادر می کند. گمرک در کشور موجود است و مالکان اسنادی را در اختیار خریداران قرار داده اند تا وارد عمل شوند.

وی همچنین به موارد ارائه شده به گمرک اشاره کرد آورده شده گمرک باید اولویت کالاهای وزارت گمرک را که با ارز افراد ساخته می شود و از طریق ارز بانکی ارائه نمی شود اعلام کند. صمت بدون کد رهگیری بانکی با رعایت قوانین قابل اجرا کار کنید.

وی افزود: ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز افراد و تغییر نوع ارز در صورت اخذ مجوزهای قبلی نیازی به تمدید مجوزهای مربوط به ثبت سفارش ندارد.

ارونقی وی گفت: تشریفات مربوط به انجام تعهدات ارزی بین واردات و صادرات طبق روال قبلی انجام خواهد شد.

معاون فنی گمرک اعلام کرد: بانک مرکزی موظف است ظرف مدت 24 ساعت برای صادرکنندگان و غیر واردکنندگان کد رهگیری واردات صادر کند.

ارونقی وی تصریح کرد: گمرکات کشور می تواند رسمیت گمرکی کالاها را با سند تعرفه فرضی در یکی از گروه های 21 تا 24 ادامه دهد. جزو موارد ممنوع ورود یا داخلی نیست ، نیازی به ویرایش ثبت سفارش نیست.