انتخاب چهار نماینده‌ی باقیمانده حوزه انتخابیه تبریز/ تاج الدینی و فرهنگی بازماندند

به گزارش آوای البرز از تبریز، تراب محمدی اظهار کرد: از مجموع ۲۱۱هزار و ۵۹۱ رای ماخوذه در این حوزه انتخابیه، علیرضا منادی سفیدان با ۸۰هزار و ۱۴ رای به عنوان نفر اول دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به بهارستان راه یافت و علی جعفری آذر با تعداد ۷۵هزار و ۳۱۳ رای نفر دوم، رضا صدیقی با ۷۴هزار و ۸۸۴ رای نفر سوم و علی رضا نوین با ۶۶ هزار و ۵۱۳ رای به عنوان نفر چهارم راهی مجلس شدند.

وی افزود: علی آجودان زاده نیز با ۶۱ هزار و ۵۰۲ رای نفر پنجم، جواد عبادی با ۵۵ هزار و ۳۵۲ رای نفر ششم، محمدرضا میرتاج الدینی با ۵۳ هزار و ۴۵۴ رای نفر هفتم و محمدحسین فرهنگی با ۴۵ هزار و ۶۸۶ رای به عنوان نفر هشتم انتخاب شدند.

مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی در حوزه های «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «میانه» و «شبستر» به دوره دوم کشیده شده و ۱۲ نفر امروز در این مرحله برای تصدی ۶ کرسی رقابت کردند.

در مرحله نخست انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز ۲ نفر و میانه یک نفر به طور مستقیم راهی مجلس شدند و هشت نفر از تبریز برای تعیین چهار نماینده، ۲ نفر از میانه برای تعیین یک نماینده و ۲ نفر از شبستر برای تعیین یک نماینده راهی دور دوم شدند که دیروز از ساعت ۸ تا ۲۳ باهم رقابت کردند تا راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی مشخص شوند.

46