ساخت پایه چراغ خیابانی

  • عمومی

    پایه چراغ های خیابانی در انواع مختلف

    پایه چراغ های خیابانی، سازه‌ای است که چراغ‌های خیابانی روی آن نصب می‌شوند. پایه چراغ های خیابانی باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا بتواند وزن چراغ‌های خیابانی و همچنین فشار باد و بارندگی را تحمل کند. پایه چراغ های خیابانی معمولاً از فولاد ساخته می‌شود و با رنگ صنعتی یا گالوانیزه گرم پوشش داده می‌شود. پایه چراغ های خیابانی در انواع مختلفی تولید می‌شود که عبارتند از: پایه چراغ های ایستاده: این نوع پایه چراغ ها رایج‌ترین نوع پایه چراغ ها است. پایه چراغ های ایستاده معمولاً در ارتفاع 6 تا 12 متر نصب می‌شوند. پایه چراغ های کنسولی: این نوع پایه چراغ ها بر روی تیرهای برق نصب می‌شوند. پایه چراغ های کنسولی معمولاً در ارتفاع 4 تا 6 متر نصب می‌شوند. پایه چراغ های خیابانی باید با توجه به شرایط محل نصب انتخاب شود. به عنوان مثال، برای خیابان‌های اصلی، پایه چراغ های ایستاده با ارتفاع حداقل 10 متر مناسب است. برای معابر فرعی، پایه چراغ های کنسولی با ارتفاع حداقل 6 متر مناسب است. پایه چراغ های خیابانی باید در محلی نصب شود که چراغ‌های خیابانی به راحتی قابل مشاهده باشند. همچنین، پایه چراغ های خیابانی باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا بتواند در برابر …