پایه چراغ های خیابانی در انواع مختلف

پایه چراغ های خیابانی، سازه‌ای است که چراغ‌های خیابانی روی آن نصب می‌شوند. پایه چراغ های خیابانی باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا بتواند وزن چراغ‌های خیابانی و همچنین فشار باد و بارندگی را تحمل کند. پایه چراغ های خیابانی معمولاً از فولاد ساخته می‌شود و با رنگ صنعتی یا گالوانیزه گرم پوشش داده می‌شود.

پایه چراغ های خیابانی در انواع مختلفی تولید می‌شود که عبارتند از:

 • پایه چراغ های ایستاده: این نوع پایه چراغ ها رایج‌ترین نوع پایه چراغ ها است. پایه چراغ های ایستاده معمولاً در ارتفاع 6 تا 12 متر نصب می‌شوند.
 • پایه چراغ های کنسولی: این نوع پایه چراغ ها بر روی تیرهای برق نصب می‌شوند. پایه چراغ های کنسولی معمولاً در ارتفاع 4 تا 6 متر نصب می‌شوند.

پایه چراغ های خیابانی باید با توجه به شرایط محل نصب انتخاب شود. به عنوان مثال، برای خیابان‌های اصلی، پایه چراغ های ایستاده با ارتفاع حداقل 10 متر مناسب است. برای معابر فرعی، پایه چراغ های کنسولی با ارتفاع حداقل 6 متر مناسب است.

پایه چراغ های خیابانی باید در محلی نصب شود که چراغ‌های خیابانی به راحتی قابل مشاهده باشند. همچنین، پایه چراغ های خیابانی باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا بتواند در برابر باد و بارندگی مقاومت کند.

در ایران، شرکت‌های مختلفی به تولید پایه چراغ های خیابانی مشغول هستند.

در ادامه به بررسی برخی از ویژگی های پایه چراغ های خیابانی می پردازیم:

 • جنس پایه: پایه چراغ های خیابانی معمولاً از فولاد ساخته می‌شود. پایه های فولادی گالوانیزه شده در برابر زنگ زدگی مقاوم تر هستند.
 • ارتفاع پایه: ارتفاع پایه چراغ ها باید متناسب با محل نصب باشد. به عنوان مثال، برای خیابان های اصلی، پایه چراغ های ایستاده با ارتفاع حداقل 10 متر مناسب است.
 • عرض پایه: عرض پایه چراغ ها باید متناسب با ابعاد چراغ ها باشد. به عنوان مثال، برای چراغ هایی با عرض 1 متر، عرض پایه باید حداقل 20 سانتی متر باشد.
 • طول پایه: طول پایه چراغ ها باید متناسب با عمق زمین باشد. به عنوان مثال، برای نصب پایه در زمین با عمق 1 متر، طول پایه باید حداقل 1 متر و 20 سانتی متر باشد.
 • ضخامت پایه: ضخامت پایه چراغ ها باید متناسب با وزن چراغ ها باشد. به عنوان مثال، برای چراغ هایی با وزن 100 کیلوگرم، ضخامت پایه باید حداقل 2 میلی متر باشد.

پایه چراغ لوله ای باید در محلی نصب شود که چراغ‌ها به راحتی قابل مشاهده باشند. همچنین، پایه چراغ لوله ای باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا بتواند در برابر باد و بارندگی مقاومت کند.

در ایران، شرکت‌های مختلفی به تولید پایه چراغ لوله ای مشغول هستند.

در ادامه به بررسی برخی از ویژگی های پایه چراغ های لوله ای می پردازیم:

 • جنس پایه: پایه چراغ های لوله ای معمولاً از فولاد ساخته می شود. پایه های فولادی گالوانیزه شده در برابر زنگ زدگی مقاوم تر هستند.
 • ارتفاع پایه: ارتفاع پایه چراغ ها باید متناسب با محل نصب باشد. به عنوان مثال، برای خیابان های اصلی، پایه چراغ های لوله ای گالوانیزه گرم با ارتفاع حداقل 10 متر مناسب است.
 • عرض پایه: عرض پایه چراغ ها باید متناسب با ابعاد چراغ ها باشد. به عنوان مثال، برای چراغ هایی با عرض 1 متر، عرض پایه باید حداقل 20 سانتی متر باشد.
 • طول پایه: طول پایه چراغ ها باید متناسب با عمق زمین باشد. به عنوان مثال، برای نصب پایه در زمین با عمق 1 متر، طول پایه باید حداقل 1 متر و 20 سانتی متر باشد.
 • ضخامت پایه: ضخامت پایه چراغ ها باید متناسب با وزن چراغ ها باشد. به عنوان مثال، برای چراغ هایی با وزن 100 کیلوگرم، ضخامت پایه باید حداقل 2 میلی متر باشد.

پایه چراغ های لوله ای باید در محلی نصب شود که چراغ ها به راحتی قابل مشاهده باشند. همچنین، پایه چراغ های لوله ای باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا بتواند در برابر باد و بارندگی مقاومت کند.

در ایران، پایه چراغ های لوله ای معمولاً با ابعاد زیر تولید می شود:

 • ارتفاع پایه: 6 تا 12 متر
 • عرض پایه: 20 تا 30 سانتی متر
 • طول پایه: 1 متر و 20 تا 1 متر و 50 سانتی متر
 • ضخامت پایه: 2 تا 3 میلی متر

برای خرید پایه چراغ، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • جنس پایه: پایه چراغ ها معمولاً از فولاد ساخته می شوند. پایه های فولادی گالوانیزه شده در برابر زنگ زدگی مقاوم تر هستند.
 • ارتفاع پایه: ارتفاع پایه چراغ ها باید متناسب با محل نصب باشد. به عنوان مثال، برای خیابان های اصلی، پایه چراغ های ایستاده با ارتفاع حداقل 10 متر مناسب است.
 • عرض پایه: عرض پایه چراغ ها باید متناسب با ابعاد چراغ ها باشد. به عنوان مثال، برای چراغ هایی با عرض 1 متر، عرض پایه باید حداقل 20 سانتی متر باشد.
 • طول پایه: طول پایه چراغ ها باید متناسب با عمق زمین باشد. به عنوان مثال، برای نصب پایه در زمین با عمق 1 متر، طول پایه باید حداقل 1 متر و 20 سانتی متر باشد.
 • ضخامت پایه: ضخامت پایه چراغ ها باید متناسب با وزن چراغ ها باشد. به عنوان مثال، برای چراغ هایی با وزن 100 کیلوگرم، ضخامت پایه باید حداقل 2 میلی متر باشد.

در ایران، شرکت‌های مختلفی به تولید پایه چراغ مشغول هستند. برای خرید پایه چراغ، می‌توانید از فروشگاه‌های اینترنتی یا حضوری این شرکت‌ها اقدام کنید.

در هنگام خرید پایه چراغ، حتماً از کیفیت و استحکام آن اطمینان حاصل کنید. پایه چراغ باید بتواند وزن چراغ‌ها و همچنین فشار باد و بارندگی را تحمل کند.

در ادامه به بررسی برخی از شرکت‌های تولید کننده پایه چراغ در ایران می پردازیم:

 • شرکت تولیدی صنعتی نیک نور: این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پایه چراغ در ایران است. این شرکت انواع مختلفی از پایه چراغ را تولید می کند.
 • شرکت تولیدی صنعتی آذر چراغ: این شرکت نیز یکی از تولیدکنندگان پایه چراغ در ایران است. این شرکت انواع مختلفی از پایه چراغ را تولید می کند.
 • شرکت تولیدی صنعتی پارس چراغ: این شرکت نیز یکی از تولیدکنندگان پایه چراغ در ایران است. این شرکت انواع مختلفی از پایه چراغ را تولید می کند.

با توجه به نکات ذکر شده، می‌توانید پایه چراغ مناسب را برای محل مورد نظر خود انتخاب کنید.