کنترل تورم در گرو کاهش آسیب‌پذیری کشور از تکانه‌های ارزی/ دولت خلق پول توسط شبکه بانکی را مهار کند

طبق گزارشات شفافحسین درودیان ، کارشناس اقتصاد ایران درباره تورم ایجاد شده توسط سیستم بانکی کشور گفت: “کمیت و کیفیت پول ایجاد شده توسط بانک ها چشم انداز کلی اقتصاد را در بلند مدت تعیین می کند. تورم یک عامل بسیار مهم در تعیین نرخ “. اگر این مشکل را با تحولات مربوط به مشکلات خارج از اقتصاد ترکیب کنیم ، دو نیرو وجود دارد که سرنوشت اقتصاد ما را تعیین می کنند.

این کارشناس اقتصاد ایران در ادامه رابطه بین پول درآوردن از طریق سیستم بانکی و تورم در اقتصاد ایران را بیان کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که کسب درآمد از طریق بانک ها و بحث پول و رابطه با تورم یک بحث طولانی است. -ارتباط زمانی

وی با اشاره به راهکارهای کنترل تورم در کشور گفت: اساساً اگر بخواهیم مشکل تورم را حل کنیم ، ابتدا باید میزان پولی را که بانک ها تولید می کنند کنترل کنیم و ثانیاً کیفیت آن را ارتقا دهیم.

درودیان در مورد رشد داخلی پول گفت: در اقتصاد ایران ، علاوه بر آن ، باید درباره کسری بودجه و انتقال به پایه نقدینگی بحث های زیادی انجام شود ، اما در شرایط فعلی باید همان درون زا باشد. رشد مصرف پول انتقال یعنی اگر دولت بخواهد کسری بودجه را به پایه نقدی منتقل کند ، باید محدودیتی برای این انتقال وجود داشته باشد.

این اقتصاددان ایرانی با اشاره به رفتار دولت در ماه های آینده در خصوص کسری بودجه ادامه داد: میزان پولی که کسری بودجه به پایه نقدی تبدیل می کند ، ارتباط زیادی با میزان و کیفیت پول ایجاد شده توسط سیستم بانکی دارد. “باید متناسب باشد.

وی در مورد کسری بودجه که باید متناسب با وضعیت کنونی کشور باشد ، افزود: به عنوان مثال ، اگر اقدامات ما باعث شود که بانک ها پول تولید کنند و در نهایت ترازنامه بانک ها را 15 درصد افزایش دهند ، کسری بودجه دولت و رشد پایه پول باید به اندازه کسری بود.

درودیان با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر تورم گفت: در طرف دیگر مشکل تورم ، مشکل این است که می توان نرخ ارز را تثبیت کرد و کالاهای اساسی می توانند ارز و باز بودن تجارت را به دست آورند.