کرونا چه بلایی بر سر ترکیه آورد؟

اگرچه دولت ترکیه درباره طرحی برای مقابله با تاج صحبت کرده است ، اما شفاف گفت که ویروس هنوز در همسایگی غربی ایران در حال شیوع است و این برای کشوری که بخش مهمی از اقتصاد خود را با گردشگران تشکیل می دهد مشکل ساز است. برخورد با گردشگران خارجی شرایط دشواری را ایجاد کرده است.

وی گفت: شرایط به گونه ای پیش رفته است كه شهروندان تركیه ممنوع و محدودیت های شدیدی در تردد اعمال می شود ، اما به امید ادامه حضور گردشگران خارجی از این محدودیت ها معاف شدند. با این حال ، آمار شرایط سخت اقتصادی را برای مشاغل کوچک نشان می دهد.

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه توضیح داد که تاج منجر به افزایش قابل توجه بدهی شهروندان ترکیه به سیستم بانکی این کشور شده است.

ابراهیمی با اشاره به ارقامی که اخیراً وزیر دارایی ترکیه منتشر کرده است ، گفت: کل بدهی کارت اعتباری بانک های ترکیه به 148 میلیارد لیر رسیده است. مبلغ کل بدهی بانکی از 827 میلیارد لیر فراتر رفت. در حال حاضر 34 میلیون شهروند ترکیه به بانک بدهکار هستند و یک و نیم میلیون بدهکار تحت محاکمه هستند.

وی گفت: اگر ترکیه در کوتاه مدت راه حلی برای مشکلاتی که امروز با آن روبرو است پیدا نکند ، در آینده در مورد رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاران خارجی با مشکلات و نگرانی های جدی روبرو خواهد شد.

بیش از یک سال از شیوع جهانی ویروس کرونا می گذرد و علی رغم برخی محدودیت های مالی تحت این ویروس ، بخش خدمات همچنان قربانی اصلی مالی تاج است.

تعداد سفرهای بین المللی در ماههای اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و کشورهای مسافرتی علاوه بر خطوط هوایی ، با مشکلات جدی مالی روبرو هستند.