چرا دعاوی را به وکیل بسپاریم

شاید تصور شود که بیشتر شکایات و دعاوی علیه افراد حقیقی و مشخص اقامه می شود، اما اقامه دعوی علیه شرکت ها تعداد زیادی از پرونده های رایج در دادگاه را شامل می شود. افراد حقیقی یا حقوقی در صورت داشتن شکایت از شرکتی، می توانند نسبت به اقامه دعوی علیه شرکت در مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.

مشاهده عناوین اخبار کلیک جهت پنهان سازی

ممکن است فردی که در یک شرکت مشغول به کار است، با مدیران یا قوانین و مقررات آن شرکت دچار مشکلاتی از قبیل دریافت حقوق، پرداخت سنوات، بیمه و … شود، در این صورت فرد می تواند در مرجع صالح رسیدگی کننده اقدام به اقامه دعوی علیه شرکت نماید.

فرد خواهان می تواند برای اقامه دعوی علیه شرکت، از کمک وکیل اقامه دعوی علیه شرکت استفاده نماید. همچنین مشاور حقوقی می تواند در زمینه اقامه دعوی علیه شرکت، فرد خواهان را راهنمایی کند. ما در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی دعاوی رایج شرکت ها، نحوه ی اقامه دعوی علیه شرکت ها و نقش وکیل اقامه دعوی علیه شرکت بپردازیم.

شخصیت حقیقی و حقوقی

با توجه به قانون، دو نوع شخصیت حقیقی و حقوقی وجود دارد. شخصیت حقیقی عبارت است از فردی که دارای تمامی حقوقی می باشد که برای انسان وضع شده است. شخصیت حقوقی شامل سازمان ها، شرکت ها و ادارات می باشند.

اقامه دعوی علیه شخصیت حقوقی

شخصیت های حقیقی یا حقوقی می توانند بر حسب شکایت خود، اقدام به اقامه دعوی علیه شخصیت حقوقی نمایند. اقامه دعوی علیه شخصیت حقوقی باید به گونه ای باشد که شخصیت حقوقی را به عنوان خوانده ی دعوی خطاب قرار دهد. به عبارتی، ممکن است به جای اینکه علیه افراد شاغل در یک شرکت طرح دعوی شود، منافع خود شرکت به خطر بیفتد. به همین دلیل شرکت در جایگاه شخصیت حقوقی قرار دارد و برای شکایت از شرکت، باید اقدام به طرح دعوی علیه شخصیت حقوقی شرکت نمود.

اقامه دعوی حقوقی علیه شرکت

بسیاری از دعاوی که علیه شرکت ها اقامه می شود، به منظور احقاق حقوق می باشد. یکی از رایج ترین دعاوی علیه شرکت ها، مطالبه وجه می باشد. این نوع دعاوی که علیه شرکت ها اقامه می شود، دعوی حقوقی می باشد. اولین مرحله برای اقامه دعوی علیه شرکت، تنظیم دادخواست شکایت از شرکت می باشد.

در دادخواست طرح دعوی علیه شرکت، صریحا مشخص می شود که طرفین این دعوی چه افرادی هستند و خواهان از خوانده( که همان شرکت می باشد) چه مطالبه ای دارد. به بیان دیگر، دادخواست حقوقی مشخص می کند که خواهان به چه دلیل اقدام به اقامه دعوی علیه شرکت نموده است و وی چه مطالبه ای از شرکت دارد.

شرکت توسط چه اشخاصی به دعوی اقامه شده علیه خود، رسیدگی می کند؟

مدیران، افراد از پیش مشخص شده یا صاحبان امضای شرکت، وظیفه رسیدگی به دعوی حقوقی اقامه شده علیه خود را دارند.

اقامه دعوی علیه مدیر شرکت

خواهان دعوی مطرح شده علیه شرکت، می تواند شرکت، سهاندار خود شرکت یا شخص ثالث باشد. برای اقامه دعوی علیه مدیر شرکت، می توان دو حالت را متصور بود. این دو حالت عبارت است از اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شخص حقیقی و اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شخص حقوقی. در ادامه قصد داریم به بیان دو حالت اقامه دعوی علیه مدیر شرکت بپردازیم.

اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شخص حقیقی

اگر یکی از سهام داران شرکت یا شخص ثالثی از اعمال مدیر شرکت متضرر شده باشد، می تواند علیه مدیر شرکت اقامه دعوی کند. در این وضعیت، اقامه دعوی علیه مدیر شرکت از جهات آثار و رسیدگی به دعوی، مانند اقامه دعوی علیه هر شخص دیگری می باشد. وکیل اقامه دعوی می تواند نقش پررنگی در کمک به خواهان داشته باشد.

اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شخص حقوقی

اگر شرکت از اعمال مدیر شرکت آسیب ببیند یا مدیر شرکت، از شرکت برای منافع شخصی استفاده کند یا اعمال و اقدامات مدیر شرکت بر خلاف قوانین و اساسنامه و مصوبات شرکت باشد، اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط خود شرکت از دو راه قابل رسیدگی می باشد:

 • اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط خود شرکت
 • اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط سهامداران شرکت

در ادامه ی مقاله، دو شیوه ی اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شخص حقوقی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اقامه دعوی علیه مدیر شرکت توسط شرکت

این نحوه ی اقامه دعوی علیه مدیر شرکت، بسیار عادی و رایج می باشد. در این روش اقامه دعوی، سایر مدیران و صاحبان امضا، به نمایندگی از شرکت علیه مدیر سابق شرکت یا مدیر کنونی، اقامه دعوی می نمایند.

چگونه احتمال اقامه دعوی علیه شرکت خود را کاهش دهیم؟

از آن جایی که یکی از دعاوی رایج، اقامه دعوی علیه شرکت می باشد، در صورت انجام اموری همچون رعایت قوانین، پرداخت به موقع دستمزد کارکنان و … می توان احتمال اقامه دعوی علیه شرکت را کاهش داد. در ادامه به بررسی برخی از راهکارها برای کاهش اقامه دعوی علیه شرکت خود، می پردازیم.

تایید جزئیات بطور کتبی

تعداد کثیری از دعاوی اقامه شده علیه شرکت ها، به دلیل عدم شکل گرفتن توافق روشن بین طرفین می باشد. داشتن یک قرارداد کتبی با ارائه تمامی جزئیات مربوط به همکاری، پرداخت و … و امضای تمامی طرفین قرارداد، از احتمال اقامه دعوی علیه شرکت می کاهد. یک مشاور حقوقی، می تواند قرارداد کامل تری را مکتوب نماید و همه ی جزئیات را در آن بگنجاند و در نتیجه، یک قرارداد کامل تر، از احتمال اقامه دعوی علیه شرکت می کاهد.

آیا مدیرعامل یک شرکت می تواند برای اقامه دعوی از وکیل استفاده نماید؟

مدیرعامل زمانی می تواند برای اقامه دعوی علیه شرکت های دیگر یا اشخاص حقیقی یا ثالث اقامه دعوی کند که اساسنامه یا شرکت اجازه طرح دعوی به او داده باشد و همچنین مدیرعامل دلیل و مدارکی که نشان از سمت وی است ضمیمه دادخواست وکیل خود کرده باشد.

چنانچه شرکتی به حکم دادگاه محکوم به پرداخت خسارت و جبران زیان به وجود آمده شود مدیرعامل شرکت، شخصاً مسئولیتی نخواهد داشت چرا که همانطور که مستحضر هستید شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و تنها برای اعمال حقوق خود و انجام تکالیف شرکت از انسان ها استفاده می کند. بنابراین مدیرعامل در برابر اقامه دعوی علیه شرکت به علت زیان به وجود آمده مسئولیتی نداشته و حکم دادگاه علیه اموال شرکت اجرا می شود.

آیا سهامداران در برابر دعاوی اقامه دعوی علیه شرکت مسئولیت دارند؟

اینکه سهامداران در برابر دعاوی که علیه شرکت هایی که آنان در آن سهم دارند اقامه می شود مسئولیت دارند یا نه، باید گفته شود میزان تعهدهات آنان بسته به نوع شرکت می باشد. به عنوان مثال در شرکت های سهامی عام مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنان است و یا اینکه در شرکت های با مسئولیت محدود هر یک از سهامداران به میزان آورده در شرکت مسئول می باشد. البته باید در نظر داشت مسئولیت اصلی ضرر به وجود آمده خود شرکت و اموال آن می باشد.

دعوا به چه معناست و منظور از دعاوی حقوقی چیست؟

دعوا در معنی لغوی خود عبارت است از درخواست کردن، خواهان بودن و خواستن است و ترکیب این کلمه با واژه حقوقی معنی و مفهوم آن را از مفهوم لغوی خود دور نکرده است چرا که دعوی حقوقی عبارت است از توانایی قانونی که بر اساس آن مدعی حقِ تضییع شده می تواند به مراجع ذی صلاح تقدیم کرده و قضات در خصوص وارد بودن یا نبودن دعوی حقوقی به قضاوت بپردازند.

Why leave claims to lawyers

ویژگی هایی که فقط در دعاوی حقوقی وجود دارد عبارت است از:

 • در دعاوی حقوقی، به طرفین پرونده حقوقی مطرح شده در دادگاه حقوقی، خواهان و خوانده گفته می شود.
 • وکیل دعاوی حقوقی با تنظیم دادخواست حقوقی اعتراض و گلایه موکل خویش را تسلیم دادگاه های حقوقی می نماید.
 • در دعاوی حقوقی هزینه دادرسی براساس بهای هر خواسته متغیر و متفاوت می باشد.
 • وکیل دعاوی حقوقی، دادخواست حقوقی موکل خود را باید در محاکم دادگستری مطرح نماید.
 • شروع یک دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی با تنظیم دادخواست و تسلیم آن به دادگاه شروع می شود.
 • در دعاوی حقوقی فرد مرتکب جرم مجازات نخواهد شد بلکه وی را ملزم به پرداخت حقوق خواهان می نمایند.
 • در دعاوی حقوقی برای دعوت خوانده به دادگاه حقوقی و حضور وی در دادگاه از اخطاریه استفاده می شود.
 • در این دعاوی در صورتی که خواهان از اعتراض خود منصرف شود می تواند دادخواست حقوقی خود را استرداد کند و با این استرداد دادخواست دعوی حقوقی خاتمه می یابد.
 • در دعاوی حقوقی در صورتی که خوانده در محاکم قضایی خود غایب باشد می تواند درخواست واخواهی خود را تقدیم دادگاه نماید.

مراحل و سیطره رسیدگی به دعاوی حقوقی مشمول چه مواردی می شود؟

 • تنظیم و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه
 • باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی
 • ثبت پرونده و ارسال پرونده حقوقی به شورای حل اختلاف و شعب دادگاه
 • ثبت پرونده در دادگاه حقوقی و تعیین وقت رسیدگی
 • انشاء یا قرائت رای یا حکم دادگاه
 • اعتراض از طریق واخواهی، فرجام خواهی یا تجدید نظر
 • درخواست اعاده دادرسی مجدد برای دعاوی حقوقی

وکیل دعاوی حقوقی برای تخلیه ملک

طبق مواد قانون مدنی، مستاجر مطابق عقد اجاره مالک منافع مورد اجاره شده و طبق مدت اجاره حق دارد از ملک اجاره ایی موجر برای رفع حوائج ضروری خود استفاده نماید. حال اگر بنا به دلایلی از جمله اتمام مدت اجاره، مستاجر راضی به تحویل مورد اجاره (ملک) به موجر نشود وکیل دعاوی حقوقی می تواند با گرفتن حکم تخلیه ملک از حق و حقوق موجر دفاع نماید.

تغییر و اصلاح شناسنامه توسط وکیل دعاوی حقوقی

اشتباهاتی که در تنظیم شناسنامه های گذشته افراد وجود داشته، سبب شده است که افراد برای اصلاح شناسنامه خود و تغییر اطلاعات اشتباه موجود در شناسنامه اقدام به گرفتن مشاوره از وکیل دعاوی حقوقی نمایند.

وکیل دعاوی حقوقی برای اثبات اعتیاد زوج

همانطور که مستحضر هستید اعتیاد زوج می تواند یکی از دلایل طلاق گرفتن زن از مرد باشد و از آنجایی که حق طلاق زن از آن زوج می باشد اثبات اعتیاد مرد برای طلاق، امری پیچیده و سخت می باشد که بدون حضور وکیل دعاوی حقوقی تا حدی غیر ممکن می باشد.

مشاوره با وکیل دعاوی حقوقی جهت تنظیم دادخواست نفقه فرزند مشترک

فرزندانی که والدین آن ها به علت اختلاف از هم جدا شده اند برای گرفتن حضانت و تعیین میزان نفقه برای او عموماً در بین والدین فرزند اختلاف و جدال وجود دارد به گونه ایی که وجود این اختلافات سبب اطاله دادرسی می شود. فلذا والدین برای ممانعت از این اطاله دادرسی می توانند با وکلای متخصص این حوزه مشاوره نمایند.

چگونه کار خود را به بهترین وکیل دعاوی حقوقی بسپاریم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که در دعاوی حقوقی تخصص دارند.

دادسان جهت انتخاب بهترین وکیل دعاوی حقوقی برای شما، شرایطی از جمله  موارد زیر را نظر گرفته است و کافی است تا این موارد را از بهترین وکیل کرج دریافت بفرمائید:

 • رزومه و قیمت پیشنهادی از چند وکیل
 • هزینه مشاوره اولیه
 • پیشنهاد متنی از چند وکیل متخصص کار خود
 • امتیاز سایر کاربران به وکلا