واکسیناسیون 13 هزار کارمند بانک رفاه کارگران تا پایان هفته / پیگیری برنامه ایمن‌سازی اعضای خانواده کارکنان شبکه بانکی

“اسماعیل الله غنی” در جریان بازدید از مرکز واکسیناسیون کارکنان بانک رفاه کارگران به خبرنگار آوای البرز وی گفت: کارکنان شبکه بانکی کشور ، به ویژه کسانی که مستقیماً با مشتری تماس می گیرند ، در معرض تهدید و آسیب های کرونا و بانک رفاه هستند. سرویس به سمت زمین سلامتی وظیفه پیگیری و همکاری با برنامه ملی واکسیناسیون برای کارکنان شبکه بانکی کشور است وزارت بهداشت، درمان و بانک مرکزی این پروژه تقریباً همزمان با عید سعید غدیر آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه بانک رفاه شعب فعالی در مراکز درمانی دارد ، خاطرنشان کرد: مراکز بهداشتی اینها کانون بیماری های ویروس کرونا قلب هستند مانند بیمارستان مسیح دانشوری مسئول ارائه خدمات به مردم در بخش بانکی است و اگرچه بانک رفاه تمام امکانات بهداشتی را در این شعب برای جلوگیری از این بیماری ارائه کرد ، اما متأسفانه به دلیل شیوع بالای بیماری همه گیر کرونا ، بسیاری از همکاران ما بیمار شدند.

رئیس بانک مرکزی و مدیرعامل بانک رفاه از مرکز واکسیناسیون بازدید کردند

وی افزود: پس از فوران کرونا ، 18 نفر از کارکنان بانک رفاه کارگران جان خود را از دست دادند و بیش از 50 درصد کارکنان آنها تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند و خوشبختانه بهبود یافتند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: این بانک دو مرکز واکسیناسیون را در تهران با همکاری بیمارستان بانک ملی برای اجرای بهتر طرح واکسیناسیون ایجاد کرده است که در تهران به پایان رسید و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی در مورد واکسیناسیون خانواده های کارکنان شبکه بانکی گفت: در این زمینه اقدامات بیشتری با وزارت بهداشت در حال انجام است اما تصمیم برای اجرای واکسیناسیون هنوز در انتظار است. خانواده هیچ کارمندی در شبکه بانکی استخدام نشده است و ما انتظار داریم تصمیم نهایی پس از اتمام این پروژه گرفته شود.