وام ۲۵ میلیونی ازدواج فرزندان بازنشستگان / شرایط دریافت وام چیست؟

به گزارش خبرگزاری آوای البرز ، ثبت نام وام ازدواج 25 میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشور از 14 مرداد آغاز شده و تا 30 مرداد ادامه دارد. این پنجمین مرحله بازپرداخت وام ازدواج است که فقط برای 1500 نفر در دسترس است.

طبق پیش بینی ها ، اولین چیزی که وجود دارد این است که این وام فقط به بازنشستگان دولتی تعلق می گیرد.

کسانی که واجد شرایط دریافت وام ازدواج هستند ، درآمد آنها تا تیر 1400 حداقل یک میلیون تومان است. این وام برای افرادی است که تاریخ ثبت قرارداد از 1 آوریل 1399 تا 20 آگوست 1400 دارند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط برای ازدواج اول فرزند یا نوه بازنشسته (یا کارفرما یا همسر وابسته) مجاز است ، البته اگر زوجین ازدواج اول را نیز داشته باشند.

برای هر شماره دفتر مرکزی فقط یک وام وجود دارد. اگر دو بازنشسته برای دریافت وام ازدواج برای یک نفر درخواست کرده باشند (به عنوان مثال ، هر دو والدین که در صندوق بازنشستگی دولتی بازنشسته هستند برای فرزند خود درخواست وام ازدواج می کنند) ، فقط به آنها وام ازدواج تعلق می گیرد.

اگر بازنشسته یا کارمند قبلاً برای یکی از فرزندان خود وام ازدواج گرفته باشد ، در این مدت وام دریافت نمی کند. اما اگر افرادی که قبلاً برای وام ازدواج 25 میلیون ثبت نام کرده اند وام نگرفته اند ، می توانند در این زمان وارد سیستم شده و مجدداً درخواست را ثبت کنند.

متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.sabasrm.ir وام ازدواج 25 میلیون تومانی ازدواج خود را برای فرزندان بازنشستگان ثبت کرده و مشخصات آنها را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام وام ازدواج برای فرزندان بازنشستگان از روز پنجشنبه 14 مرداد آغاز شده و تا 20 مرداد ادامه دارد. این وام تا پایان سپتامبر سال جاری به حساب متقاضی واریز می شود.

223223