هشدار رییس اتاق ایران و چین به دولت رییسی: هر فکری می‌کنید، جهت اصلی‌اش کاهش تورم باشد

مجیدرضا حریری در مصاحبه با آوای البرز گفت: “مهمترین مسئله تورم است. همانطور که همه می دانند تورم کنترل نشده به دلیل نقدینگی است.

همه بخش های اقتصاد و هر سلیقه ای می دانند که این تورم است که نقدینگی ایجاد می کند. پول شویی قطعاً بر تورم در جامعه تأثیر خواهد گذاشت و تورم بدترین مالیات دهنده فقرا است. هر کسی که دارایی داشته باشد ، در صورت مواجه شدن با تورم ، مقدار کمتری از آن را خواهد داشت. افرادی که دارای ثروت کم و بیش هستند بالاترین تورم را تجربه می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: بر این اساس تنها اولویتی که می توانم نام ببرم این است که هر فکری برای اقتصاد کشور کنیم کاهش تورم است.

رئیس اتاق ایران و چین به دولت هشدار می دهد: هرچه فکر می کنید ، تمرکز اصلی باید کاهش تورم باشد

حریری گفت: به عنوان مثال ، اگر ما در مورد نرخ ارز صحبت می کنیم ، سیاست های ما باید در راستای کاهش تورم باشد. اگر ما در مورد بورس سهام صحبت می کنیم ، جهت اصلی سیاست کاهش تورم است. اگر ما در مورد سیستم بانکی ، تولید و تجارت صحبت می کنیم ، پیشنهاد باید کاهش تورم باشد.

وی گفت: “این جاده ما را از كنترل تورم باز می دارد. ما نباید سیاست های متناقض و تورمی داشته باشیم.” ما به معنی معیار این معیار ، در میان سایر اقدامات اقتصادی ، نیاز داریم و نتیجه کلی تورم پایین است.

شما می توانید مصاحبه مفصلی را با مجید رضا حریری ، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین (اینجا) در مورد گروه اقتصادی دولت سیزدهم بخوانید.

223225