قیمت مواد اولیه پتروشیمی دست خداست

                                                                                                      سنگان: قیمت مواد اولیه پتروشیمی در دست خداست

طبق گزارش ها شفاف استوی گفت: “ما با اشتیاق از تحریم عبور کردیم ، در غیر این صورت ایالات متحده از هیچ یک از تحریم های ما اجتناب نمی کرد.” اگر ما می توانیم بر تحریم ها غلبه کنیم ، نباید بگوییم این صنعت به رسمیت شناخته نشده است.

به عنوان بخشی از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاس ، بیژن نامدار سنگان اظهار داشت که ما پایه های زیادی برای توسعه صنعت پتروشیمی در سطح پایه داریم:

وی با بیان اینکه چهارمین جهش پتروشیمی تحت تحریم ها امکان پذیر است ، گفت: “ما به زندگی در این ایالت عادت کرده ایم.” دستیابی به منابع مورد نیاز از طریق صادرات پتروشیمی.

وزیر نفت در مورد این گفته که نباید پتروشیمی ها مجاز باشند ، گفت: اعطای مجوز شعار نیست. پتروشیمی ها نیز تحت تحریم هستند. کسانی که این مسائل را مطرح می کنند می خواهند تلاش های مجاهدین در این منطقه را زیر سوال ببرند و بگویند هیچ کاری انجام نشده است.

همه چیز تحت تحریم است ». ما با دقت از تحریم عبور کردیم ، در غیر این صورت ایالات متحده از تحریم ما اجتناب نمی کرد. اگر ما می توانیم بر تحریم ها غلبه کنیم ، نباید بگوییم این صنعت به رسمیت شناخته نشده است.

وی گفت: ما در حال حاضر 80٪ در تجهیزات پتروشیمی خودكفا هستیم.

وزیر نفت در مورد کاهش فشار گاز در مناطق شمالی کشور گفت: در حال حاضر 1040 میلیون متر مکعب گاز تولید می کنیم که رکورد بالایی است. ما در تولید تبحر داریم اما مردم نیز باید محافظت شوند. درجه ای از کاهش دمای محیط عملکرد شبکه را تسهیل می کند.

زانکان گفت: ما نگران تأمین گاز شهری و خانگی نیستیم.

وی در پاسخ به این سال که آیا مطمئن هستید دولت بعدی به پروژه های خود ادامه می دهد که طی ماه های آینده مورد بررسی دقیق قرار می گیرد ، گفت: دولت پروژه ها را تصویب و منابع آنها را تأمین کرده است.

وی گفت: “نمی توانیم بگوییم ، زیرا دولت چند ماه برای تعطیلی كشور فرصت دارد.” ما تا آخرین روز مسئولیت خود بدون تردید به تعهدات قانونی خود عمل خواهیم کرد.

عکس این مسئله خطرناک است اگر بگوییم 6 ماه دیگر به دولت باقی مانده است و ما هیچ کاری نمی کنیم. انتقادات بیشتری در این مورد وجود دارد.

وی گفت: “ما با تلاش مجدانه به کار خود ادامه خواهیم داد و امیدواریم که دولت های آینده نیز از این الگو پیروی کنند.”

وی در مورد وضعیت تولید و استخراج از میدان گاز رام گفت: ما سهامدار این میدان گازی هستیم.

سنگان در مورد قیمت مواد اولیه و تخفیف اضافی برای پالایشگاه ها باید دارای مجوز قانونی باشد گفت: قیمت مواد اولیه در دست ما نیست ، این در دست خداست. هیچ دولتی نمی تواند در قیمت گذاری دخالت کند.