فرار ثروتمندان آلمانی به سوئیس!

پس از شکست حزب حاکم و پیروزی احزاب چپ در انتخابات آلمان ، ثروتمندان سوسیال دموکرات و سبزهای این کشور نگران معرفی صورتحساب های مالیاتی سنگین هستند ، به همین دلیل آنها به مهاجرت یا مهاجرت به سوئیس فکر می کنند. آنها در این کشور سرمایه گذاری کرده اند. اگرچه دولت سوئیس در سال های اخیر سیاست های اقتصادی و بانکی سختگیرانه ای را اعمال کرده است ، اما این کشور همچنان یکی از قطب های مالیاتی و بانکی جهان است و همیشه مقصدی محبوب برای افراد ثروتمند بوده است.

برخلاف اکثر کشورهای دیگر ، ورود سرمایه خارجی جدید به بانک های سوئیس در دوران کرونا شاهد جهش عظیمی بود. روند ورود سرمایه بسیار جالب است: در پایان سه ماهه اول سال جاری ، آلمانی ها 37.5 میلیارد دلار در بانک های سوئیس سرمایه گذاری کرده بودند ، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها 5 میلیارد دلار بود.

فلوریان دورسلین ، مدیر ثروت LGBT سوئیس می گوید: “افراد ثروتمند ، به ویژه صاحبان مشاغل بزرگ در آلمان ، نگران هستند که دولت جدید در مذاکرات مالیاتی مانند دولت قبلی با آنها مهربان نباشد.” شخصاً ، من فکر می کنم در هفته ها و ماه های آینده شاهد ورود سرمایه بیشتری از آلمان خواهیم بود.

حزب سوسیال دموکرات خواستار افزایش مالیات بر ثروت و ارث به نفع اقشار ضعیف جامعه شده است. سبزها نیز موافق مالیات سنگین بر ثروتمندان هستند.

سخنگوی دفتر مالی بین المللی سوئیس گفت: سوئیس به عنوان یکی از باثبات ترین کشورهای جهان شناخته شده است.

همچنین گزارش هایی مبنی بر ورود سرمایه از جمعیت ثروتمند آلمان به لیختن اشتاین منتشر شده است.