عضو موسس اتاق بازرگانی ایران و چین خبر داد: همبستگی کم نظیر مردم چین با نظام سیاسی این کشور

به گزارش خبرگزاری آوای البرز ، تحولات اخیر در چین منجر به انتقال از یک کشور فقیر به یک کشور سرمایه دار شده و آن را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده است. این بی دلیل نبود. دولت برای مردم برنامه ریزی کرده است و مردم تلاش کرده اند تا کشور را به جایی که امروز است برسانند.

“سوسیالیسم با ویژگی های چینی” از اواخر دهه 1970 به عنوان یک تغییر اساسی در ساختار دولت چین در دستور کار قرار گرفت. فریال مستوفی ، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق ایران و چین ، می گوید که چین قبل از انقلاب چین یک دیکتاتوری بود. بدون پیشرفت تجارت کار می شود ، فقر زیادی در این کشور وجود دارد و برای نجات این کشور از این بحران نیاز به یک تحول است. به همین دلیل گروه آقای مائو تفاوت زیادی در حقوق برابر همه افراد ایجاد کرده است که باعث شده افراد بیکار و معتاد به مواد مخدر به خود ایمان بیاورند و در زندگی خود تغییر ایجاد کنند. در واقع ، گروه مائو توانست این تغییر در نگرش مردم را ایجاد کند. با ظهور آنها به عنوان یک سیستم سوسیالیستی و کمونیستی ، یک بار دولتی در این کشور ایجاد شد که منجر به نظم و انضباط و اقدام مردم شد ، پس از آن سازمان بعدی توانست درهای اقتصاد را باز کند و رونق اقتصادی کشور را ایجاد کند .

این فعال چینی ادامه داد: در حال حاضر ، سیستم چین سوسیالیستی و کمونیستی است ، اما اقتصاد آن باز و مستقل است و تلاش می شود تا قدرت بخش خصوصی افزایش یابد ، به همین دلیل کشوری که آنها مدت طولانی در آن زندگی کرده اند ، به عنوان دومین قدرت بزرگ جهان در فقر مطلق شناخته می شود و در چند سال آینده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان جایگزین ایالات متحده خواهد شد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه izing نقش مهمی در صادرات این کشور دارد ، افزود: چین به بزرگترین کارخانه در جهان تبدیل شده است و اقتصاد بسیاری از کشورها پس از کرونا توانسته است به لطف اعتماد مردم به دولت چین ، به رشد اقتصادی خوبی در دوره کرونا دست یابیم. ، این حرکت اقتصاد چین را تغییر می دهد.

یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است پیروزی چین بر کرونا به دلیل همبستگی و وحدت سیاسی مردم در ساختار حاکم است و چنین نمونه هایی در کشورهای دیگر نادر است.

در چین ، اکثر مردم می گویند مردم برخلاف اکثر کشورهایی که اعتماد متقابل بین مردم و دولت وجود ندارد ، کاملاً به دولت ایمان دارند و سخنان دولت را می پذیرند. در چین ، وقتی دستورات دولت صادر می شود ، مردم آنها را به خوبی اجرا می كنند زیرا می دانند كه اگر برنامه ای داشته باشند ، دولت به آنها خوب عمل خواهد كرد. به همین دلیل آنها این کار را می کنند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران و چین به کشورهای غربی که دموکراسی در آنها وجود دارد اشاره می کند و در کشورهایی که مردم آزاد هستند و عقاید مختلف دارند ، تاج نمی تواند موضوع را بی ربط تلقی کند زیرا با دستورات دولت سازگار است. افراد در چین قانونی هستند ، اما در کشورهای دیگر این قانون مجاز نیست. در بسیاری از کشورها ، اگر مردم نخواهند برنامه ای را اجرا کنند ، این اتفاق نمی افتد ، اما در چین ، اگر برنامه ای اجرا شود ، بدون بحث و گفتگو اتفاق می افتد ، زیرا مردم می دانند که دولت رفاه آنها را می خواهد ، بنابراین آنها قبول می کنند آی تی.

مستوفی معتقد است که در برخی از نقاط جهان همیشه مخالفت برخی از مردم آن کشور وجود دارد ، اما بیشتر مردم در چین نمی خواهند با آن مخالفت کنند زیرا دولت برای آنها رفاه ایجاد کرده است زیرا آنها می بینند که وضعیت آنها غنی تر از آن است چند سال پیش و نتیجه اقدامات دولت در این کشور است.

یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید که چین بزرگترین کشور است که ثروت زیادی دارد و مردم ثروتمند هستند: چین کشوری است که فقر را به طور کامل از بین برده است ، هیچ فقیری در آن زندگی نمی کند آن کشور ، به همین دلیل مردم به رژیم اعتماد دارند و سعی می کنند به آن پایبند باشند.

223223