ظرفیت تولید ۲۴ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور

معاون وزیر سمات با بیان اینکه در سال آینده قادر به صادرات 800 میلیون دلار لوازم خانگی خواهیم بود ، گفت: ایران دارای ظرفیت تولید 23 تا 24 میلیون لوازم خانگی است که 16 میلیون و 500 هزار دستگاه در سال خواهد بود.

به گزارش آوای البرز ، مهدی صادقی نیارکی امروز در نشست هم اندیشی با سازندگان لوازم خانگی گفت: نسبت صادرات به خانه در سال آینده باید 50 درصد باشد در حالی که این میزان 1.6 برابر 200 میلیون دلار در واردات 160 میلیون دلاری در سال آینده است. 50 سال آینده ” برای رسیدن به این هدف ، باید بتوانیم 800 میلیون دلار لوازم خانگی در سال آینده صادر کنیم.

معاون وزیر صنعت و صنعت گفت: برای افزایش کیفیت و عمق تولید ناخالص داخلی و افزایش نسبت تولید ناخالص داخلی به قطعات و عرضه خانه نیاز به صادرات بیشتر است: کیفیت ، شکل و لوازم خانگی. به عبارت دیگر ، موضوع اصلی ارزیابی و رقابت پذیری است.

تا سال 1404 ، صادقی حکم کرده بود که نسبت واردات و صادرات لوازم خانگی باید با آنچه که در حال حاضر است متفاوت باشد. یعنی نسبت صادرات باید واردات لوازم خانگی را دو برابر کند ، وی تصریح کرد: در سال 2017 که محدودیت ارزی و تحریم وجود نداشت ، 11 میلیون لوازم خانگی تولید شد. این تعداد از جمله 1397 و 1398 به 13 میلیون دستگاه رسید. با این حال ، تولید لوازم خانگی در سال 1399 به 15.5 میلیون دستگاه رسید و برنامه این است که امسال 16.5 میلیون دستگاه تولید شود.

به گفته وی ، ایران دارای ظرفیت تولید 23 تا 24 میلیون لوازم خانگی است که از ظرفیت خالی سال گذشته استفاده کرد و سرمایه گذاری های جدیدی انجام داد.به

انتهای پیام