شورای رقابت تصمیم دارد خودرو را گران کند؟

طبق توصیه های شورای رقابت ، موضوع تجدید نظر در قیمت خودرو باید در جلسه 462 این شورا مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته مجتبی رزاخا ، یکی از اعضای شورای رقابت ، تصمیم برای تغییر قیمت خودرو در جلسه فردا گرفته خواهد شد.

با این حال ، در شرایط فعلی ، این عضو شورای رقابت معتقد است که افزایش قیمت خودرو توجیه پذیر نیست و باید موضوع را به اوایل ماه جولای موکول کرد.

آیا شورای رقابت تصمیم به افزایش قیمت خودروها خواهد گرفت؟

رضاک با اعلام اینکه شورای رقابت تعدادی تغییر در قیمت خودرو را پیشنهاد کرده است ، افزود: “یکی از این پیشنهادات این است که تورم نباید در خودروهای پیش فروش وارد شود و باید در خودروهای فروخته شده تحت خودروهای جدید اعمال شود. طرح پیش فروش. ”

این عضو شورای رقابت اظهار داشت: به نظر من افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی به دلیل كاهش قیمت بازار خودرو و نرخ ارز توجیهی ندارد و این موضوع باید توسط شورای رقابت از دستور كار خارج شود.

وی با بیان اینکه بازار طی سه ماه گذشته شاهد کاهش قیمت خودرو بوده است گفت: “من مخالف افزایش قیمت هستم. این را در جلسات قبلی شورای رقابت اعلام کردم.” به نظر من افزایش قیمت حتی وقتی بازار در برابر ارز کاهش می یابد منطقی نیست.

223227