سخنان مهم مدیرعامل حسابرسی/۹۰ درصد زیان‌های دولتی تنها برای ۱۰ شرکت است

موسی بسرگ اصل در نشست خبری امروز با بیان اینکه امروز 5 درصد از حسابرسی ها توسط بخش خصوصی انجام می شود، اظهار کرد: حدود 2 درصد از حسابرسی ها توسط سازمان حسابرسی انجام می شود و این سازمان حسابرسی را فقط به شرکت های دولتی انجام می دهد.

وی ادامه داد: از حدود 3 شرکت مرتبط با قانون بودجه، 4 شرکت توسط سازمان حسابرسی حسابرسی و حسابرسی می شوند. از این شرکت ها نه تنها بانک مرکزی بلکه صدا و سیما را هم حسابرسی می کنیم.

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور با اشاره به انواع سطوح حسابرسی گفت: سطوح گزارش حسابرسی شامل گزارش های قابل قبول، مشروط، گزارش های مردود و گزارش های بدون اظهارنظر است.

بزرگ اصل ادامه داد: اگر در سال 1360 تعداد گزارش های مصوب یک درصد بود، امسال این رقم به 50 درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تعداد گزارش های مشروط 50 درصد است که راضی کننده نیست.

مدیرعامل سازمان حسابرسی در تجدید ارزیابی با اشاره به سوء استفاده ها در بازار سرمایه تاکید می کند: استانداردهای حسابرسی مبنای شفافیت و کارآمدی شرکت ها و اقتصاد آنهاست و رعایت دقیق آنها ضروری است. برخی معیارها مربوط به تجدید ارزیابی شرکت ها و افزایش سرمایه از حوزه تجدید ارزیابی است و اتفاقاً یکی از زیان های بازار سرمایه در 1، 4 سال به این مشکل برمی گردد.

وی ادامه داد: تجدید ارزیابی تاثیری بر ارزش شرکت ها ندارد، تنها دفاتر شرکت ها به روز رسانی و شفافیت در فرآیند را افزایش می دهند که اساسا معیاری برای سنجش سودآوری آتی شرکت ها است.

وی با بیان اینکه به دلیل ناآگاهی مردم، عده ای از بازار سرمایه سوء استفاده کردند و بارها ارزش شرکت را نشان دادند و افرادی که از این مسائل اطلاعی نداشتند در بازار سرمایه زیان دیدند، ادامه داد:

وی ادامه داد: البته سازمان حسابرسی استاندارد این موضوع را ممنوع کرده است اما انتظار نداشتیم تجدید ارزیابی و رشد سرمایه چنین موجی ایجاد کند و عده ای را در بازار سرمایه در این حوزه گرفتار کند ماهی از فاضلاب.

35000 میلیارد تومان ضرر به شرکت های دولتی

موسوی اصل در پاسخ به سوالی درباره زیان دهی شرکت های دولتی گفت: از 330 شرکتی که بررسی کردیم، 200 شرکت زیان ده بودند.

وی گفت: بیش از 90 درصد از زیان ها مربوط به 10 شرکت دولتی است.

وی افزود: شرکت های زیان ده دولتی بانک ملی با 14 هزار کرور تومان، بازرگانی دولتی با 13 هزار میلیارد تن برق حرارتی، آب لوله کشی یک میلیارد تومان و شرکت ملی پالایش و توزیع … فرآورده های نفتی 9000 میلیارد تومان، شرکت مدیریت منابع آب 3700 میلیارد تن، سازمان بیمه سلامت 1800 میلیارد تن، 1600 میلیارد تن آب و فاضلاب و هر کدام 1500 میلیارد تن گاز و هواپیمایی جمهوری اسلامی.

رئیس سازمان بازرسی تاکید می کند: البته بیشتر اینها مربوط به وظایفی است که دولت به آنها محول می کند یعنی تسهیلاتی که شرکت بازرگانی دولتی برای خرید و فروش گندم یا بانک ملی در واقع در اختیار آنها قرار داده است. این مبالغ از بین نمی رود و یارانه های مخفی است که توسط دولت ارائه می شود.

وی افزود: شرکت های دولتی نمی دانند دولتی هستند یا تجاری، بنابراین عملکرد آنها ایراد دارد و نمی توان آنها را به درستی ارزیابی کرد.

223227