رشد مثبت صنعت به هنگامه رشد منفی اقتصادی

آوای البرز / سنجان معاون وزیر صنعت ، صنعت ، معدن و تجارت گفت: “علی رغم رشد اقتصادی ضعیف ، در دو فصل امسال شاهد رشد خوبی در صنعت هستیم.”

مهدی صادقی نیارکی عصر دیروز (11 مارس) در جلسه کارگروه حل و رفع موانع تولید در استان سنجان اظهار داشت: در 10 ماهه نخست سال جاری شاهد رشد 7.8 درصدی انتشار مجوزهای بهره برداری 5700 واحد صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفتند. این تعداد به 107000 شغل مستقیم رسید که 28 درصد نیروی کار است.

وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری صنعتی در کشور افزود: سرمایه گذاری در کشور امسال نسبت به سال گذشته 300 درصد افزایش یافته است ، فقط 28 پروژه صنعتی 130 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و 170 هزار میلیارد تومان کل سرمایه گذاری در 10 ماه. “امسال. در بعضی از استانها ، سرمایه گذاریهای خوبی انجام شده است. در همان استان ، سنجان در ماه فوریه شاهد بهره برداری از 7500 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی بود.

تمایل به سرمایه گذاری در بخش صنعتی با مجوز رسمی شرکت رسمی تعریف شده است: ادامه: بیش از 31000 پروانه سازمانی در سال جاری صادر شده است. 77000 واحد تولیدی و صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد فقط 31000 واحد تحویل داده شده است. احتمالاً یک چهارم پروانه های تسهیلات صادر شده عملیاتی خواهد بود ، اما این نشان می دهد که مردم مایل به سرمایه گذاری در تولید و ساخت داخل هستند که منجر به افزایش 38 درصدی نسبت به سال قبل شد.

معاون وزیر صنعت صمت گفت: برای اولین بار طی دو سال ، صنعت کشور در سه ماهه دوم سال جاری نیم درصد رشد کرد. در سه ماهه سوم رشد 3 درصدی داشته است. اگرچه رشد اقتصادی کشور منفی بود ، صنعت در دو فصل به رشد خوبی دست یافت. در سال جاری دو بخش در صنعت وجود داشته است که یکی از آنها چالش بین المللی اپیدمی ویروس کرونا است. از طرف دیگر ، تعدادی از محدودیت ها ، تغییر عملیات ، انتقال ، روش های تولید و استفاده از فناوری اعمال شد.

صادقی نیاراکی با اعلام تحریم به عنوان چالش دیگر کشور ، اظهار داشت: وزارت صامت استراتژی منفی و مثبتی دارد. استراتژی منفی مدیریت واردات است. در سال 1989 واردات کشور 65 میلیارد دلار و صادرات 27 میلیارد دلار بوده است. در سال گذشته به 43 میلیارد و 41 میلیارد دلار صادرات رسیده است. این معنی واقعی سوختن اثر روحی بد است. آنچه در داخل ساخته می شود مجاز به ورود نیست ، مقام معظم رهبری ممنوع اعلام کردند و این استراتژی علاوه بر ظرفیت واحدها و فعالیت واحدهای نیمه تعطیل و بسته نیز مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به وضعیت تجارت کشور در 10 ماهه نخست امسال گفت: “واردات کشور 30 ​​میلیارد دلار است که 10 درصد کمتر از سال گذشته است. ، واگذاری تجارت به بخش خصوصی.

مقاماتی که سال گذشته 30 میلیارد دلار کسری تجاری اعلام کردند گفتند: “کسری تجارت در سال جاری به 2 میلیارد دلار رسیده است. گفتن این موارد مثبت و امیدوارکننده به جامعه مهم است.” طبق استراتژی وزارت صامت ، ما از 8000 تعرفه ستونی که ثبت سفارش کالا ممنوع است ، ممنوعیت ثبت سفارش بیش از 2500 تعرفه ستونی را صادر کردیم. به عنوان مثال ، پس از خروج از دو مارك كنترل كننده 70٪ بازار لوازم خانگی در كشور و ترك كشور در سال 1997 ، تولید امسال 40٪ نسبت به سال گذشته و 15٪ رشد نسبت به 1996 رشد داشته است.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: در صنعت لوازم خانگی ، ما از مونتاژ لوازم خانگی به سمت تعمیرات و تولیدات داخلی حرکت کرده ایم. پروژه جنبش مسکن در سال 1996 آغاز شد تا همه ابعاد را به سمت این هدف ببرد. طی سه سال ، واردات کشور به 10 میلیارد دلار رسید. امسال استان ها 3.2 میلیارد دلار تولید داخلی برنامه ریزی کرده اند که 3 میلیارد دلار آن تاکنون محقق شده است و سهم استان سنجان 66 میلیارد دلار است که در مدت 10 ماه 162 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است.

صادقی نیاراکی خاطرنشان کرد: علاوه بر عدالت در توزیع ، سهولت و شفافیت ، در وزارت صمت ما برای تحقق تلاش می کنیم. تکمیل ظرفیت نیمه تمام یکی دیگر از برنامه های عملیاتی وزارتخانه است که امسال از 1500 واحد پیش بینی شده در شهرک های صنعتی که سهم استان بیش از 30 واحد بوده و بیش از 40 واحد در چرخه عملیاتی است ، به بهره برداری رسیده است.

انتهای پیام