خبر مهم برای بازنشستگان/ زمان واریز معوقات پنج ماهه بازنشستگان کارگری

به گزارش خبرگزاری آوای البرز، با قوانین جدید، حقوق بازنشستگان از 20 آغاز شده و مستمری بگیران در انتظار تعیین تکلیف حقوق 5 ماهه اول سال هستند.

بر اساس احکام صادره، مستمری بگیران تامین اجتماعی از 20 تا 31 شهریور ماه (بر اساس حروف الفبا) با افزایش 550 هزار تومانی 38 درصد افزایش حقوق و مزایای دریافت خواهند کرد.

بر اساس گزارش ها، جلسه ای برای تعیین بازه زمانی پرداخت حق الزحمه کارگران بازنشسته برگزار می شود.

در همین راستا اعضای شورای عالی بازنشستگان اعلام کردند که مطالبات بازنشستگان قطعا تا قبل از پایان سال پرداخت می شود.

این در شرایطی است که هنوز زمان دقیق پرداخت حق الزحمه مشخص نشده و اعضای هیات مدیره مرکز رت از مذاکره با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر دادند. در این جلسه نحوه پرداخت حقوق پنج ماهه بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اطلاع بازنشستگان خواهد رسید.

پیش از این، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان پرداخت عوارض گفته بود: در حال برنامه ریزی هستیم، همچنین جلساتی را با کانون بازنشستگان برگزار کرده ایم تا ساز و کار پرداخت حقوق مشخص شود.

وی گفت: طرحی برای پرداخت معوقات مستمری بگیران از فروردین تا اول شهریورماه یعنی پنج ماه تهیه شده و نحوه پرداخت معوقات در اسرع وقت اعلام می شود.

223225