تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو ۸ درصد افزایش یافت

به گفته شف ، دو شرکت تابعه ایمیدرو (طبس و البرز مرکزی) در 6 ماهه نخست سال جاری 732،054 تن زغال سنگ تولید کردند که نسبت به 675،808 تن تولید شده توسط این شرکتها در سال قبل ، هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. سال پیدا شد.

در ماه سپتامبر ، این شرکت ها 69،630 تن کنسانتره تولید کردند که 77 درصد در مقایسه با 39،343 تن در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

در نیمه اول سال جاری ، میزان استخراج دو شرکت تابعه imidro با افزایش 28 درصدی به 1،749،540 تن در مقایسه با 1،371،562 تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته.

میزان استخراج این شرکت ها از 65،865 تن در سپتامبر سال گذشته به 105،493 تن افزایش یافته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار ایمیدرو ، حجم زغال سنگ ارسال شده توسط شرکت های تابعه ایمیدرو به شرکت های داخلی در شش ماهه نخست امسال 759 هزار و 599 تن بوده است که نسبت به 664 هزار و 472 تن ارسال شده در مدت مشابه سال گذشته 14 درصد افزایش یافته است.

در ماه اول سپتامبر ، حجم زغال سنگ ارسال شده به شرکت های داخلی 65347 تن بود که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 46 درصد افزایش یافته است. در سپتامبر 2016 ، غلظت زغال سنگ 44،767 تن به دیگر شرکت ها ارسال شد.