توضیح رییس بانک مرکزی درباره چاپ پول بی‌پشتوانه

                                                                                                      رئیس کل بانک مرکزی در مورد چاپ پول بدون پشتوانه توضیح می دهد

طبق گزارش ها شفاف استعبدالناصر همتی ، رئیس کل بانک مرکزی در بین 30 مدیر بازار سرمایه گفت: “در فوریه و مارس 1998 ، 60 میلیارد دلار کسری بودجه در پشت رشد 20 درصدی واحد پایه ارز وجود داشت.”

وی 5 میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی افزود. پول موجود و بدون پشتوانه.

“در نتیجه این حادثه ، خسارت کرونا به 75000 میلیارد تومان 7.5 درصد در قالب وام به یک میلیون تومان با نرخ 12 میلیون با نرخ 12 میلیون برای خسارت و بیکاری ناشی از کوید 19 افزایش یافت. نقدی که بانک ها به دلیل شرایط خاص از عهده آن بر نمی آیند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: “بخشی از این پول وارد بورس اوراق بهادار شد. چنین شرایط عجیبی در ماه های اول سال 1999 اتفاق افتاد. برای درک رشد پایه پول ، باید بدانید که از اوایل فوریه تا فوریه 1998 پایه پول 10 واحد درصد افزایش یافت.این رشد در فوریه و مارس 1998 این نقطه 20 درصد پول بود.

وی افزود: سرانجام در بهار سال 1999 ، 80 هزار میلیارد تن مازاد پول ایجاد شد.

بانک های عامل حدود 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای واریانس نرخ ارز طلب می کنند ، اما این تقاضا را نمی توان تأمین کرد.

همتی در جلسه اعلام کرد که پرداخت سود سرمایه گذاری کوتاه مدت به تدریج از بین می رود و فقط سپرده های بلند مدت و یک ساله پرداخت می شود.