توزیع اعتبارات جاری و عمرانی در قزوین

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از قزوین؛ جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با دستور جلسه توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای سال۱۴۰۳ دستگاه های اجرایی استان با حضور محمد مهدی اعلایی، استاندار قزوین؛ معاونین استاندار؛ علی رحمانی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیران کل دستگاه های عضو شورا در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: اعتبارات هزینه ای استان قزوین در سال۱۴۰۳ بیش از ۹۲۴میلیارد تومان می باشد که نسبت به سال گذشته رشد ۳۱,۵درصدی داشته است.

وی افزود : در واقع ۱,۹درصد از سهم سرانه کشور متعلق به استان قزوین می باشد.

رحمانی گفت: به لحاظ سرانه، استان قزوین خیلی فاصله زیادی با کشور ندارد، همچنین در سال گذشته و امسال رتبه و هم سهم استان ثابت بوده و امیدواریم با عنایت به شاخص هایی که در زمینه عدالت در توزیع و شاخص های مفصلی که در سرانه ها در زمینه توزیع اعتبارات هزینه ای استفاده شد، هم عدالت و هم اقتضائات دستگاه رعایت شود.

وی اشاره کرد: خوشبختانه در خصوص کسری بودجه مسئله ای نداریم و سعی شده عدالت در توزیع سایر موارد رعایت شود.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین گفت: در خصوص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای، یک هزار و ۱۳۹میلیارد تومان ابلاغ به کمیته های برنامه ریزی، ۲۰۰میلیارد تومان بابت الزام ده درصد طرحهای مشارکتی با بخش خصوصی، ۲۵۰میلیارد تومان اعتبار فصول متمرکز، ۴۶میلیارد تومان فعالسازی واحدهای راکد، ۳۶۴میلیارد تومان محرومیت زدایی، ۴۷۱میلیارد تومان نیز برای توازن ملی بابت پروژه های ملی استان در نظر گرفته شده است.

46