تلاش سایپا برای تأمین قطعات خودرو در راستای رونق تولید است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

غلامعلی کوهساری با اشاره به سیاست مجلس در قبال صنعت خودرو گفت: ما با افزایش کمیت و کیفیت وسایل نقلیه موافق هستیم و معتقدیم که برای افزایش کمی و کیفی شرکت های داخلی باید حمایت شود. ماشین دست دوم

وی با بیان اینکه عملکرد صنعت خودرو رشد کرده است گفت: با توجه به نیاز جامعه ، تولیدکنندگان باید توجه بیشتری به کیفیت داشته باشند تا بتوان با کیفیت و عزت مردم خودرویی با کیفیت ساخت.

عضو کمیسیون عمران در مجلس با بیان اینکه حمایت از صنعت خودرو اشتغال ایجاد می کند ، گفت: این حمایت در افزایش درآمد مردم نیز م effectiveثر است و برای حمایت از صنعت خودرو نیاز به برنامه ریزی بهتر است.

کوهساری اظهار داشت: روزی باید از صنعت خودرو حمایت کنیم به گونه ای که بتوانیم روی دو پای خود بایستیم و محصولات خود را بومی کنیم.

وی در مورد تلاش مدیران سایپا در زمان محاصره گفت: “برنامه طراحی شده سایپا سیاست بسیار خوبی برای تولید قطعات خودرو در کشور بود و قراردادهای منعقد شده توسط این شرکت توسط وزارت دفاع و شرکت های تابعه آن اقدام بسیار خوبی است.

یکی از اعضای کمیسیون عمران در مجلس اظهار داشت: “همانطور که ارتش در صورت وقوع سیل و زلزله کارهای بزرگی انجام می دهد و به مردم و کشور خدمت می کند ، آنها توانایی ایجاد تغییر و شگفتی در صنعت خودرو را دارند ، بنابراین آنها نیاز به برای استفاده در این صنعت

کوهساری افزود: هرچه بیشتر به درون خود تمرکز کنید ، وابستگی کمتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه “قیمت یک ماشین باید به گونه ای باشد که طبقه متوسط ​​بتواند با عزت خود یک ماشین بخرد” ، گفت: با کاهش ارزش دلار ، قیمت خودرو نیز کاهش می یابد.