بازنشستگان بخوانند/ جزییات تازه درباره میزان و زمان افزایش حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری آوای البرز، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با ابلاغ سرپرست معاونت تعاون کار و رفاه اجتماعی، زمان افزایش و صدور احکام جدید برای سایر رده های بازنشستگان موافقت شد تا اصلاح شود. وزارت. همچنین بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی افزایش مستمری مستمری بگیران سایر سطوح سازمان با توجه به اینکه فرآیند پرداخت حقوق طبق محاسبات از بیستم هر ماه و در قالب یک سیستم متمرکز برای عزیزان بازنشستگان؛ لذا هماهنگی با مراکز جهت تامین مالی روش جدید افزایشی و پرداختی. ما نیاز به زمان داریم و امیدواریم در شهریور ماه احکام جدیدی صادر کنیم.

وی افزود: از دستور اکید و مشخص ریاست محترم جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه هیئت محترم دولت و پیگیری معاون اول محترم دولت، ریاست محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی با رویکردی ارائه خدمات بهتر و رفع دغدغه های بازنشستگان محترم بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی و مصوبه قابل قبول. تشکر و قدردانی می کنم.

گزارش تفصیلی حقوق بازنشستگان (اینجا) را بخوانید.

223225