آخرین قیمت خودروها در بازار/ تیپ ۵ به ٢۶۶ میلیون تومان رسید

به خبرگزاري خبر داد آوای البرزبرخلاف گذشته ، امروزه خودروهای گروه پراید از نوسانات قیمت در امان هستند ، در همین حال ، نوسانات قیمت بین خودروهای گروه پژو همچنان ادامه دارد و منجر به افزایش قیمت برای خودروهای 206 تیپ 5 می شود. قیمت این خودرو طی 24 ساعت گذشته 2 میلیون تومان افزایش یافته و امروز از 264 میلیون تومان به 266 میلیون تومان رسیده است. ارزش تومان 875 میلیون است.

با این وجود خودروهای رانا همچنان در حال پیشرفت هستند ، بنابراین رانا LX مدل 98 از 196 میلیون تومان دیروز به 199 میلیون تومان رسید ، مدل 1399 این خودرو امروز 4 میلیون تومان شد ، قیمت به 206 میلیون تومان رسیده است ، مدل رانا پلاس ارزش دارد امروز 1400 تا 4 میلیون ؛ ارزش تومانی در حال حاضر 244 میلیون است.

در عین حال سایر خودروهای موجود در بازار در این مدت از نوسانات قیمت مستثنی شده اند.در میان خودروهای گروه سمند ، مدل LX1399 در 24 ساعت گذشته با 193 میلیون تومان ثبات بوده در حالی که مدل 1400 203 میلیون را تجربه کرده است. خودروهای تومانوس و تیبا طی 24 ساعت گذشته 24 نوسان قیمت را تجربه نکرده اند ، قیمت هر ساعت 136 میلیون تومان و خودروی تیبا با صندوق ثابت روی 127 میلیون تومان ثابت مانده اند.

قیمت روزانه خودرو در زیر ذکر شده است:

قیمت / نوع 5 جدیدترین خودروهای بازار به 266 میلیون تومان رسید

223227