بهترین کود برای خربزه کدام است؟ (رشد و درشتی)

در این برنامه بطور مختصر و مفید به برنامه تغذیه خربزه و طالبی و معرفی کودهای تحریک کننده رشد خربزه میپردازیم. امیدواریم با مطالعه این برنامه تغذیه خربزه و طالبی شاهد افزایش چشمگیری در برداشت محصول خود باشید.

برنامه تغذیه خربزه و طالبی

بهتر است بدانید که هر کشاورز و باغداری بعد از یک فصل زراعی به یک میزان برداشت خاصی خواهد رسید. اما مهم صِرف کشاورزی طبق عادت نیست مهم میزان برداشت شماست. لذا شما می توانید با رعایت یک برنامه غذایی و استفاده از هیومیک اسید، جزو کشاورزانی باشید که برداشت خودشان را به دو و یا سه برابر رسانده اند و این نکته را هرگز فراموش نکنید که اکثر هزینه ها در کشاورزی معمولی و کشاورزی پولساز مشترک و یکی هستند مثل هزینه های اجاره ، سم، بذر، کارگر، آب و … اما یک هزینه تغذیه متفاوت و متغییراست که با این هزینه می توانید برداشت خودتان را به دو و یا سه برابر برسانید.

پس با دانستن مراحل مختلف رشد خربزه و طالبی و شناخت نیازهای هر مرحله این محصولات، میتوانید با داشتن یک برنامه غذایی مناسب به همراه تغذیه گیاه با جلبک دریایی؛ برداشت خودتان را براحتی افزایش دهید. خربزه و طالبی جزو گیاهان گرمادوست هستند.  آب و هوای ایده آل برای رشد این گیاهان عبارت است از یک فصل نسبتا طولانی عاری از یخبندان همراه با میزان فراوانی نور خورشید و حرارت، هوای خشک و رطوبت کافی خاک می باشد.

در این شرایط حداکثر محصول را تولید می کنند و طعم آن ها شیرین تر و مطبوع تر خواهد بود. اما در شرایط آب هوایی گرم و مرطوب گیاه رشد و نمو بهتری دارد ولی میوه آن مرغوب نخواهد بود و بیشتر مورد حمله آفات و امراض خارجی قرار میگیرد. هوای ابری و بارانی در موقع رسیدن خربزه و طالبی باعث می شود که طعم و کیفیت مطلوبی را به دست نیاورند زیرا نور آفتاب و دماهای بالا حداکثر مرغوبیت را برای میوه خربزه و طالبی تولید می کند.

مرحله اول : نیاز غذایی خربزه و طالبی قبل از کشت:

قبل از کاشت لازم است از مزرعه آزمون خاک گرفته شود و کودهای مورد نیاز خاک در زمان قبل از کاشت و یا به اصطلاح زیر شخم براساس آزمون خاک تجویز و مصرف شود که عموما از کودهای اوره با پوشش گوگردی، فسفات ، پتاسیم ، گوگرد جامد و کودهای دامی پوسیده و یا کود مرغی استفاده می شود.

استفاده از هر نوع کود به هر میزان، فقط با توجه به آزمون خاک توصیه می شود زیرا این احتمال وجود دارد که خاک شما بطور مثال اصلا نیاز به کود فسفات نداشته باشد و یا کمتر از میزان مصرف شما نیاز داشته باشد در حالی است که شما از یک طرف هزینه سنگینی برای مصرف آن کود پرداخت کرده اید و از طرف دیگر بجای تقویت خاک، باعث مسمویت خاک هم شده اید. پس با یک آزمون خاک این مشکلات را براحتی رفع  و هزینه های خودتان را نیز کاهش دهید.

 ضمنا با توجه به هزینه های سنگین کودهای شیمیایی، بجای خرید یک کیسه کود مازاد بر نیاز خاک، براحتی می توانید با آن هزینه، آزمون خاک و تشخیص عناصر مورد نیاز را با میزان دقیق انجام داده و علاوه بر آن، از نوع بافت خاک و حتی زراعت مناسب قابل کشت در این خاک نیز مطلع شوید و اگر نیاز به تغییر بافت خاک برای کشت محصول مورد نظرتان هم داشته باشید می توان آن را به درستی با مصرف کودهای دامی پوسیده و پرلیت و ماسه انجام دهید.

نکته: کاربرد کودهای آلی مانند کودهای دامی پوسیده از سابقه دیرینه ای برخوردار است.  کودهای سبز باعث افزایش عملکرد خربزه می شوند. پوشش های بقولات برای این منظور برتری بیشتری دارند زیرا علاوه بر ماده آلی ازت بیشتری به خاک می افزایند. مصرف 30 تن در هکتار کود دامی برای خربزه مفید و موثر است.

مرحله دوم : نیاز غذایی در زمان کاشتن بذر

قبل از پاشیدن بذر در زمین یا کاشت در سینی نشا یا خزانه  با بذرمال کردن آنها با کودهای محرک رشد نظیر هیومیک اسیدها و جلبک ها درصد و سرعت جوانه زنی را افزایش دهید.

توصیه کودی ما: کود یا به مقدار 2 گرم برای 100 گرم بذر توصیه می شود.

دونکته : اول اینکه خیساندن بذر، فقط مختص بذرهای لخت و بدون پلت می باشد و نکته دوم اینکه  بذرمال در بذرهای پلیت فقط بصورت مصرف خشک قابل بذرمال است نه بصورت مرطوب کردن

مرحله سوم: یک هفته بعد از انتقال نشاء به داخل زمین

در اوایل کشت و بعد از انتقال نشا به زمین اصلی استفاده از کودهای تقویت کتتده و محرک رشد رویشی توصیه می شود.

توصیه کودی ما:

استفاده از کودهایو فسفربالا مثل یا کودهای متعادل مثل و یا نیچر یونان

مرحله چهارم: ده روز بعد از نشاء

بعد از استقرار کامل نشا در داخل خاک یعنی ده تا پانزده روز بعد از کشت و همزمان با آبیاری مرحله اول به منظور تقویت سیستم ریشه ای، ریشه دوانی بیشتروهمچنین بهبود شرایط خاک جهت جذب بیشترعناصر غذایی از کودهای حاوی هیومیک اسید استفاده می شود.

توصیه کودی ما:

 استفاده از اوریکس هیوم یونان یا هیومات استرالیا یا هیومکس

مرحله پنجم: مراحل اولیه ی رشد قبل از گلدهی

تا قبل از مرحله گلدهی استفاده از کودهای حاوی آمینو اسید یا جلبک، فسفر و عناصر ریزمغذی کمک زیادی به این مرحله ی رشدی خربزه می کند.

توصیه کودی ما:

استفاده از کود به همراه آمینو اسید یا کود آمینو اسید

مرحله ششم: شروع میوه دهی

درمرحله ای که بوته ها وارد فاز میوه دهی می شوند نیاز زیادی به عناصر پرمصرف یا ماکرو(ازت،فسفر و پتاسیم) دارند این عناصر در تشکیل میوه و دانه و افزایش کیفیت و کمیت محصول موثرند.

مرحله هفتم: اواسط میوه دهی

در محصول های خربزه و طالبی نیاز به عنصر کلسیم زیاد است و به ویژه در مرحله میوه دهی این نیاز بیشتر می شود. استفاده از کودهای حاوی کلسیم در این مرحله به منظور افزایش سایز میوه و جلوگیری از ترک خوردگی میوه و کله قندی شدن خربزه و طالبی توصیه می شود.

نکته: خربزه و طالبی به مقدار زیادی به عناصر کلسیم و پتاسیم و ازت و به مقدار کمتری اسید فسفریک نیاز دارند. در کاشت خربزه و طالبی بیشتر عنصر کلسیم توسط بوته مصرف می شود که مجددا به خاک بر میگردد ولی گوشت و بذر میوه دارای مقادیر قابل توجهی ازت و پتاس می باشند که آن ها را از خاک میگیرند و چنانچه این محصولات در خاک هایی که از نظر این مواد ضعیف هستند کشت شوند باید این عنصر را به صورت کودهای شیمیایی به خاک اضافه کرد.

مرحله هشتم: اواسط میوه دهی و سایز گرفتن تا قبل از برداشت

در این مراحل به منظور افزایش سایز و باردهی میوه از کود پتاسیم وتکرار آن تا 20 روز قبل از برداشت  استفاده شود.

توصیه کودی ما:

استفاد از نیچر یونان و یا بصورت محلولپاشی و یا در آبیاری

نکته طلایی و کلیدی برنامه کامل تغذیه خربزه و طالبی

۱- میزان توصیه شده کود جهت محلولپاشی برای هزار لیتر آب و میزان توصیه کود برای مصارف آبیاری  یک هکتار می باشد.

۲- در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف و کودهای هیومیک اسید نظیر و یا تکرار گردد.

۳- جهت حلالیت بهتر کود و یا سموم پودری ابتدا آن را در یک گالن 5 لیتری به تدریج ریخته و کاملا حل نموده و سپس به تانکر مرکزی انتقال داده شود.

۴- در صورت ممکن با تاتکرهای دارای همزن سمپاشی کنید.

۵- بهترین زمان جهت محلولپاشی غروب و یا اوایل صبح می باشد

۶- جهت اختلاط چند کود و یا سم ابتدا در مقادیر کوچک تست و بعد مصرف نمایید.

۷- محلول کود اماده شده حتما و حنما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد و الا دچار مشکل خواهید شد.

کود برای درشت شدن خربزه معمولا در اواخر فرایند رشد و نزدیک زمان برداشت مورد مصرف قرار می گیرد.معمولا ۵۰ روز مانده به زمان برداشت زمان مناسبی برای اقدام به مصرف کودهای مورد نیاز برای درشت شدن خربزه می باشد.البته یک عامل مهم مدیریت زمان آبیاری می باشد.زیرا با درشت شدن خربزه و افزایش گوشت داخل ان احتمال ترک خوردن آن وجود دارد.در اینجا قصد داریم که عواملی که باعث درشت شدن خربزه می شود اشاره کنیم.

نکته قابل تامل این است که اینکه صرفا با مصرف این کودها در اواخر فصل رشد بخواهیم انتظار داشته باشیم که خربزه درشتی را برداشت کنیم کاملا اشتباه است.حتما لازم است که بوته خربزه شما تقویت شده باشد و از ابتدا تا این زمان را به خوبی تغذیه شده باشد.

 بهترین کود برای خربزه:

بهترین کود برای خربزه کدام است؟شاید اولین کودی که اکثر کشاورزان پیشنهاد می دهند و از گذشته بسیار مصرف آن در کشاورزی رایج بوده است استفاده از کودهای حیوانی و مرغی می باشد.نکته اینجاست که کودهای حیوانی و دامی خوب هستند اما به تنهای به عنوان کود برای درشت شدن خربزه کافی نمی باشند پس اگر فقط از کودهای حیوانی و مرغی استفاده کردید نباید انتظار داشته باشه که خربزه خیلی بزرگی برداشت کنید زیرا میزان نیتروژن و فسفر و پتاسیم این نوع کودهای در حد ۲% می باشد و جوابگوی گیاه ما نیست مگر آنکه در خاک شما عناصر مورد نیاز وجود داشته باشد.از طرفی نیز ما به عناصر دیگری مانند کلسیم و  پتاسیم و گوگرد و ریزی مغذی ها نیز نیاز داریم.

اما اگر به هر دلیل از کودهای دامی استفاده کردید حتما مقاله کود برای کاشت خربزه را مطالعه کنید در انجا چند نکته در خصوص مصرف کودهای حیوانی بیان شده که مبادا باعث آسیبی به زراعت خود شوید.مثلا اگر مشکل آب دارید کود مرغی برای شما مناسب نیست چون کود مرغی در خاک و محیط ریشه گرمای زیادی تولید می کند و باعث تشنه شدن گیاه خواهد شد. بهترین کود برای خربزه که از زمان کاشت تا مرحله برداشت باید استفاده کرد شامل فهرست زیر می باشد:

  • زمان کاشت اسید هیومیک و یا کود دامی کاملا پوسیده و فراوری و گند زدایی شده
  • زمان رشد و چند برگی شدن کود های npk فسفر بالا
  • قبل از گلدهی ریز مغذی ها و امینو اسید
  • در زمان شروع میوه دهی استفاده از کودهای NPK20-20-20
  • در اواسط میوه دهی استفاده کلسیم و پتاسیم که باعث افزایش حجم و تولید قند خواهد شد.

با توجه به هزینه های خرید کود بسیار لازم است که قبل از کاشت و یا در حین فرایند رشد یک مرحله ازمایش خاک انجام  شود تا نیاز غذایی زمین شما به خوبی مشخص شود شاید مثلا زمین شما نیاز به مصرف کود اوره فسفات(نیتروژن و فسفر) نداشته باشد و یا کلسیم و پتاسیم یا نیتروژن داخل خاک شما مناسب باشد و نیازی به مصرف مجدد نباشد با این کار هزینه های کوددهی را مدیریت خواهید کرد و هزینه آن را برای انجام ازمایش خاک پرداخت خواهید کرد.و نیز برای سال بعد جهت خرید کود و عناصر غذایی مزرعه خود سر در گم نخواهید بود و این خود بهترین راهنمای برای شما خواهد بود.

کود برای درشت شدن خربزه:

اگر بخواهیم کود برای درشت شدن خربزه معرفی کنیم عناصر مانند کلسیم و پتاسیم نقش بسیار مهمی در درشت شدن خربزه خواهند داشت.اما قبل از حتما لازم است که شما تا مرحله اواسط میوه دهی تغذیه مناسب را داشته باشید.و خاک را برای افزایش جذب عناصر غذایی مهیا کرده باشید.یکی از عناصر تاثیر گذاری در افزایش عملکرد گیاه خربزه استفاده از اسید هیومیک و می باشد.که لازم است حتما برای اصلاح خاک و تقویت گیاه حتما در برنامه غذایی قرار داده شود.زیرا اگر مناطق کشاورزی دارای خاک های شور و یا آهکی هستند که بسیار لازم است قبل از اقدام به هر گونه کود دهی حتما شوری و آهک خاک کاهش یابد تا جذب عناصر غذایی بهتر انجام شود.

پیشنهاد ما برای درشت شدن خربزه  به صورت کلی  استفاده از عناصر غذایی زیر می باشد.

۵۰ روز مانده به برداشت می توان از کود اوره فسفات به میزان ۵۰ کیلو در هکتار

و ۴۰ روز مانده به برداشت کود سلو پتاس و یا (پتاسیم و گوگرد)

۲۰ روز مانده به برداشت محلول پاشی سیلیکات پتاسیم استفاده شود.

حتما در نظر داشته باشید که میزان مصرف هر کود را با توجه به دستور العمل خود همان شرکت مصرف نمایید.در کنار عناصر غذایی باز هم استفاده از گوگرد مایع آلی برای خربزه که ۳ تاثیر متفاوت از جمله هم باعث تقویت عملکرد گیاه و هم باعث افزایش عناصر جذب عناصر غذایی مانند کلسیم و آهن و ریز مغذی ها و هم دفه کننده طبیعی آفات هست را توصیه می کنیم.