کانال ماشین های گذر موقت

  • عمومی

    شرکت واردات خودرو گذر موقت

    راهکار دریافت پلاک گذر موقت، در آغاز برای مسافرانی طراحی شد که می‌خواستند با اتومبیل خود به ایران سفر کنند و برای مدت کوتاهی بدون مشکل در سراسر ایران تردد کنند.این قانون به مسافران و گردشگران اجازه می‌داد که با دریافت پلاک گذر موقت، از ۳ تا ۶ ماه بدون مشکل در کشورمان تردد کنند.اما به مرور برخی افراد به عنوان یک تفریح و یا استفاده موقت از خودروهای خارجی بدون پرداخت گمرک و حتی سودآوری به این قانون روی آوردند. تفاوت مجوز عبور موقت با پلاک منطقه آزاد بسیاری از افراد دریافت مجوز عبور موقت را با پلاک منطقه آزاد اشتباه می‌کنند. اما در واقع، خودرویی که پلاک منطقه آزاد دریافت کرده باشد، تنها می‌تواند در محدوده مناطقی که آزاد تعیین شده‌اند تردد کند، اما خودرویی که مجوز عبور موقت داشته باشد می‌تواند در مدت زمان تعیین شده و به شرط رعایت ضوابط مربوطه در تمام جاده‌های ایران رفت و آمد داشته باشد. نکته دیگر این‌که خودروی منطقه آزاد برای تردد محدودیت زمانی خاصی ندارد، اما تردد خودروها با پلاک گذر موقت از نظر قانونی نهایتا به ۶ ماه محدود می‌شود. افرادی که اتومبیل‌های مورد علاقه خود را با دریافت پلاک عبور موقت به کشور وارد می‌کنند نیازی به پرداخت مالیات و …