اطلاعاتی درباره برج خنک کننده کوره القایی

برج خنک کننده کوره القایی نوع خاصی از برج خنک کننده است که برای خنک کردن آبی که از کوره القایی استفاده می شود استفاده می شود. کوره های القایی، کوره هایی هستند که از میدان مغناطیسی برای ذوب فلزات استفاده می کنند. این کوره ها، آب را گرم می کنند و باعث تبخیر می شوند. برج خنک کننده کوره القایی، برای خنک کردن آب و کاهش تبخیر آن استفاده می شود.

برج خنک کننده کوره القایی

برج خنک کننده کوره القایی، از اجزای زیر تشکیل شده است:

 • بدنه برج: بدنه برج، فضایی را برای جریان آب و هوا فراهم می کند. بدنه برج خنک کننده کوره القایی، معمولاً از موادی مانند فایبرگلاس، بتن یا فلز ساخته می شود.
 • پکینگ: پکینگ، سطحی را برای جریان آب و هوا فراهم می کند. پکینگ برج خنک کننده کوره القایی، معمولاً از موادی مانند الیاف مصنوعی، فلز یا پلاستیک ساخته می شود.
 • نازل: نازل برج خنک کننده ، آب را به صورت قطرات ریز در برج خنک کننده پخش می کند. نازل برج خنک کننده کوره القایی، معمولاً از موادی مانند فلز، پلاستیک یا لاستیک ساخته می شود.
 • فن: فن، هوا را از پایین برج به بالا منتقل می کند. فن برج خنک کننده کوره القایی، معمولاً از موادی مانند فلز، پلاستیک یا لاستیک ساخته می شود.
 • پمپ: پمپ، آب گرم را از کوره القایی به برج خنک کننده پمپاژ می کند. پمپ برج خنک کننده کوره القایی، معمولاً از موادی مانند فلز، پلاستیک یا لاستیک ساخته می شود.

تولید برج خنک کننده فایبر گلاس مدل کوره القایی، در کاربردهای مختلفی استفاده می شود. از جمله کاربردهای برج خنک کننده کوره القایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ذوب فلزات در صنایع مختلف
 • ریخته گری فلزات
 • تولید مواد شیمیایی

تولید برج خنک کننده فایبر گلاس، فرآیندی است که شامل مراحل زیر است:

 1. طراحی: در این مرحله، ابعاد و مشخصات برج خنک کننده بر اساس نیاز مشتری طراحی می شود.
 2. تولید بدنه: بدنه برج خنک کننده فایبر گلاس، از ورق های فایبرگلاس ساخته می شود. ورق های فایبرگلاس، با استفاده از دستگاه های مخصوص، برش داده می شوند و سپس با استفاده از رزین اپوکسی، به یکدیگر متصل می شوند.
 3. تولید پکینگ: پکینگ، سطحی را برای جریان آب و هوا فراهم می کند. پکینگ برج خنک کننده فایبر گلاس، معمولاً از موادی مانند الیاف مصنوعی، فلز یا پلاستیک ساخته می شود.
 4. تولید نازل: نازل، آب را به صورت قطرات ریز در برج خنک کننده پخش می کند. نازل برج خنک کننده فایبر گلاس، معمولاً از موادی مانند فلز، پلاستیک یا لاستیک ساخته می شود.
 5. تولید فن: فن، هوا را از پایین برج به بالا منتقل می کند. فن برج خنک کننده فایبر گلاس، معمولاً از موادی مانند فلز، پلاستیک یا لاستیک ساخته می شود.
 6. تولید پمپ: پمپ، آب گرم را از سیستم خنک کننده به برج خنک کننده پمپاژ می کند. پمپ برج خنک کننده فایبر گلاس، معمولاً از موادی مانند فلز، پلاستیک یا لاستیک ساخته می شود.
 7. تولید شیرهای کنترل: شیرهای کنترل، جریان آب و هوا را در برج خنک کننده کنترل می کنند. شیرهای کنترل برج خنک کننده فایبر گلاس، معمولاً از موادی مانند فلز، پلاستیک یا لاستیک ساخته می شوند.
 8. مونتاژ: در این مرحله، قطعات مختلف برج خنک کننده، مونتاژ می شوند.
 9. آزمایش: در این مرحله، برج خنک کننده، برای اطمینان از عملکرد صحیح، آزمایش می شود.
 10. بسته بندی: برج خنک کننده، بسته بندی می شود و برای ارسال آماده می شود.