سوالات پرتکرار مصاحبه مامور تشخیص مالیات

یک مامور ممیز مالیاتی چه ویژگی هایی دارد؟

مهارت ها

 • گوش دادن فعال: توجه کامل به آنچه دیگران می گویند، وقت گذاشتن برای درک نکات گفته شده، پرسیدن سؤالات مناسب و عدم قطع صحبت در زمان های نامناسب
 • درک مطلب: درک جملات و پاراگراف های نوشته شده در اسناد مربوط به کار
 • تفکر انتقادی: استفاده از منطق و استدلال برای شناسایی نقاط قوت و ضعف راه حل ها، نتیجه گیری ها یا رویکردهای جایگزین برای مشکلات
 • صحبت كردن: صحبت با دیگران برای انتقال موثر اطلاعات
 • نوشتن: برقراری ارتباط مؤثر به صورت نوشتاری و متناسب با نیازهای مخاطب

توانایی ها

 • درک نوشتاری: توانایی خواندن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده به صورت نوشتاری.
 • درک شفاهی: توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده های ارائه شده از طریق کلمات و جملات گفتاری.
 • حساسیت به مشکل: توانایی تشخیص، زمانی که چیزی اشتباه است یا احتمال دارد اشتباه پیش برود. این شامل حل مشکل نیست، فقط تشخیص وجود یک مشکل است.
 • بیان شفاهی: توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در صحبت کردن به طوری که دیگران متوجه شوند.
 • استدلال استقرایی: توانایی ترکیب قطعات اطلاعات برای تشکیل قواعد یا نتایج کلی (شامل یافتن رابطه بین رویدادهای به ظاهر نامرتبط).

علایق

 • متعارف: مشاغل متعارف اغلب شامل پیروی از رویه ها و روال های معین است. این مشاغل می توانند شامل کار با داده ها و جزئیات بیشتر از ایده ها باشند. معمولاً یک خط مرجع مشخص وجود دارد که باید دنبال شود.
 • کارآفرین: مشاغل سازمانی اغلب شامل راه اندازی و اجرای پروژه ها هستند. این مشاغل می توانند شامل رهبری افراد و تصمیم گیری های زیادی باشند. گاهی اوقات آنها نیاز به ریسک دارند و اغلب با تجارت سروکار دارند.
 • اجتماعی: مشاغل اجتماعی اغلب شامل کار کردن، برقراری ارتباط و آموزش دادن به افراد است. این مشاغل اغلب شامل کمک یا ارائه خدمات به دیگران است.

درآمد یک مامور ممیز مالیاتی

پس از قبولی در مصاحبه مامور تشخیص مالیات؛ مامور ممیز مالیاتی به طور متوسط ماهانه 10,764,000 تومان حقوق دریافت می کند .

دستمزدها معمولاً از 7,670,000 تومان شروع می شود و تا 15,600,000 می رسد .

درآمد مامور ممیز مالیاتی بر اساس ارشدیت:

صدک ۹۰ – درآمد مامور ممیز مالیاتی سطح بالا از :

15,600,000 تومان در ماه

صدک ۷۵ – درآمد مامور ممیز مالیاتی در سطح ارشد از :

12,870,000 تومان در ماه

صدک ۵۰ – درآمد مامور ممیز مالیاتی سطح متوسط از :

10,400,000 تومان در ماه

صدک ۲۵ – درآمد مامور ممیز مالیاتی سطح پایین از :

8,710,000 تومان در ماه

صدک ۱۰ – سطح شروع درآمد مامور ممیز مالیاتی از :

7,670,000 تومان در ماه

بازار کار برای مامور ممیز مالیاتی

عنوان      منطقه شغلي سه: آمادگي متوسط مورد نياز است

تحصیلات                اکثر مشاغل در اين منطقه نياز به آموزش در مدارس حرفه اي، تجربه مرتبط در حين کار، يا مدرک کارداني دارند.

تجربه مرتبط           مهارت، دانش يا تجربه قبلي مرتبط با کار براي اين مشاغل مورد نياز است. به عنوان مثال، يک برقکار بايد سه يا چهار سال کار آموزي يا چندين سال آموزش حرفه اي را گذرانده باشد، و اغلب بايد يک آزمون صدور مجوز را پشت سر گذاشته باشد تا بتواند اين کار را انجام دهد.

آموزش شغلی          کارمندان در اين مشاغل معمولاً به يک يا دو سال آموزش شامل تجربه در حين کار و آموزش غيررسمي با کارگران با تجربه نياز دارند. يک برنامه کارآموزي شناخته شده ممکن است با اين مشاغل مرتبط باشد.

نمونه       اين مشاغل معمولاً شامل استفاده از مهارت هاي ارتباطي و سازماني براي هماهنگي، نظارت، مديريت يا آموزش ديگران براي دستيابي به اهداف است. به عنوان مثال مي توان به مديران توليد برق آبي، راهنماي سفر، برق، تکنسين کشاورزي، آرايشگر، خبرنگاران دادگاه و دستياران پزشکي اشاره کرد.

بازه SVP (6.0 تا < 7.0)

نمونه سوال مصاحبه های شغلی حسابداری و مالیاتی

1) مودی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده ،ظرف چه مدت از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می تواند به شورای عالی مالیاتی شکایت کند؟طبق ماده 50 ق م بر ارزش افزوده

    پانزده روز 2. بیست روز 3. 1ماه                       4. حداکثر ظرف مدت 2 ماه

2) شرکت سهامی خاص تهران کالا در سال 1400 مبلغ 1,400,000,000 ریال درآمد اجاره ملک تجاری ابراز نموده است درصورتیکه ارزش اجاری سالیانه مورد اجاره 1.120,000,000 ریال و کل هزینه و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره 300.000.000 ریال ثبت دفاتر قانونی شرکت شده باشد صحیح ترین گزینه عبارت است از ………………….

    مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره ملک مبلغ 1,400,000,000 ریال می باشد

2.مبلغ 300,000,000 ریال جز هزینه های غیر قابل قبول شرکت محسوب می شود.

3.درآمد مشمول مالیات اجاره ملک مبلغ 1,050,000,000 ریال می باشد .

    هر سه گزینه

3) در سال 1400 شرکت آلفا سهام خود در یک شرکت سهامی خاص را که بهای تمام شده آن 100میلیون ریال و ارزش اسمی آن مبلغ 60 میلیون ریال بوده ،به مبلغ 200میلیون ریال فروخته است ،مالیات نقل و انتقال چند میلیون می شود؟طبق ماده 143 ق م م

    3،000،000 2. 10،000،000        3. 2،400،000               4. 80،000،000

4) افزایش سرمایه در جریان در سرفصل حقوق صاحبان سهام نشان دهنده چیست؟

الف . مجمع عمومی تشکیل شده و افزایش سرمایه مصوب و مراحل ثبت قانونی آن در جریان است.

ب. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقدام به انتشار و فروش سهام به منظور افزایش سرمایه کرده و مراحل فروش سهام درحال انجام است.

5)یک شرکت بازرگانی، ساختمانی را از یک شخص حقیقی از تاریخ 1401/10/01 به مدت یکسال در قبال دو میلیاردو چهارصدمیلیون ریال سالیانه ،اجاره نموده ،مالیات متعلق به اجاره ماهیانه که شرکت مکلف به کسروپرداخت آن به اداره مالیاتی می باشد چه مبلغی است؟

.131،250،000 ریال   2. 22،500،000 ریال  3. 37،500،000 ریال  4. 43،750،000 ریال

6) در صورت جریانهای نقدی ، وجوه حاصل از انتشار سهام تحت کدامیک از فعالیت هاي زیر طبقه بندي و ارائه مي شود ؟

1- نقد حاصل از عملیات         2- تامين مالي           3- سرمایه گذاری              4- عملياتي

7)جریمه عدم صدور صورتحساب و عدم ارایه دفاتر توسط مودی مشمول مالیات بر ارزش افزوده چند درصد مالیات متعلق است؟

 1-50                            2-75                                3-100                                  4-125

8)کدام یک از گزینه های زیر رقیب اصلی حسابداران محسوب می شود؟

1.تغییرات شدید در قوانین و مقررات جاری

 2.اتوماسیون اداری

 3.عقب ماندن حسابداران از اطلاعات و مهارت های روز حسابداری

4.معمولی بودن

9)کدام موارد زیر در محل کار وقت شما را تلف می کند؟

1.گم شدن اسناد ضروری                                      2.تلفن های بی مورد

 3.خواندن زیاد مطالب غیر مرتبط                         4.هر سه مورد

10) در جایگاه قبلی حسابداری که فعالیت داشتید چه نوع رشدی را تجربه کردید؟

    علاقه‌تان به اعداد، سود و گزارش های مالی و نوع کاری که انجام می‌دهید را توضیح دهید.

    چند نفر را می‌شناسید که بیش از600میلیون تومان در سال از حسابداری درآمد کسب می‌کنند؟

    چگونه در جریان قوانین و مقررات مالیاتی ، بیمه و استاندارد های حسابداری قرار می‌گیرید؟

    اهداف دوران حرفه‌ای‌تان چیست؟ در پنج سال و ده سال آینده می‌خواهید کجا باشید؟

    اگر شما را استخدام کنیم، انتظارات شما از این مؤسسه چه خواهد بود؟ و، اگر شما را استخدام کنیم، چه آورده‌ای برای سازمان دارید؟

    در صورت عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود و عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر چنددرصد مبلغ مورد معامله هست؟

الف) 1%                       ب ) 2%                                 ج) 4%                                  د) 3%

17)چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از………حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.

الف) 15 %                     ب) 20 %                             ج) 10 %                          د) 5%

    چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند……………….. جرم محکوم می شوند.

الف) حداکثر مجازات مباشر                              ب) حداقل مجازات معاونت

ج) حداکثر مجازات معاونت                                د)حداقل مجازات مباشر

    حداقل دستمزد ماهیانه در سال 1402بر اساس مصوبه شورایعالی کار چه مبلغی است؟

 1. 27،440،115 ریال 2. 53،082،840 ریال

  19،104،270 ریال 4. 41،797،500 ریال

20)براساس استاندارد حسابداري شماره 8 ایران کدامیک از روشهاي زیر براي ارزیابي موجودي مواد و کالا مجاز شناخته شده است ؟

    ميانگين – اولين صادره از اولين وارده – شناسایي ویژه

 2- اولين صادره از آخرین وارده – اولين صادره از اولين وارده

    ميانگين – اولين صادره از آخرین وارده

 4- ميانگين – اولين صادره از اولين وارده – اولين صادره ازآخرین وارده

    معافیت مالیات حقوق سالیانه موضوع ماده 84 ق م م برای سال 1402 چه مبلغ تعیین شده است؟

 1. 480،000،000 ریال 2. 1،200،000،000 ریال
 2. 672،000،000 ریال 4. 50،000،000 ریال

22.حق مسکن ماهیانه مصوب هیئت وزیران برای سال 1402کدام مبلغ است؟

    4،500،000 ریال 2. 9،000،000 ریال

    6،500،000 ریال 4. 4،000،000 ریال

23.کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهیانه برای سال 1402 چه مبلغی تعیین شده است؟

    6،000،000 ریال 2. 11،000،000 ریال

    4،500،000 ریال 4. 8،500،000 ریال

    پایه سنوات سال ماهیانه برای شخصی که بیش از یکسال کارکرده در سال1402چه مبلغی تعیین شده است؟

    1،400،000 ریال 2. 1،700،000 ریال 3. 2،100،000 ریال      4. 1،000،000 ریال

    معافیت مالیات سالیانه 1402اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار موضوع ماده 95 و57 چند ریال است؟

.1480،000،000ریال                       2. 475،000،000 ریال

    396،000،000 ریال        4. 360،000،000 ریال

    نرخ های مالیات حقوق نسبت به مازاد معافیت مالیاتی در سال 1402 چقدر می باشند؟

نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ( 1.200،000،000 ) ریال سالیانه تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ( 1،680،000،000 ) ریال، (10)ده درصد ونسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ( 1،680،000،000 ) ریال تا دو میلیاردو هفتصد و شصت میلیون ریال ( 2،760،000،000 ) ریال، پانزده درصد (15) و نسبت به مازاد دو میلیاردو هفتصد و شصت میلیون ریال ( 2،760،000،000 )  ریال،  تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال ( 4،080،000،000 ) ریال، بیست درصد (20) و بیش از چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال ( 4،080،000،000 ) ریال، سی درصد ( 30)

    حق اولاد سال 1402 برای شخصی که2 فرزند و سابقه پرداخت بیمه 720 را دارد وحقوق روزانه 4000000 ریال دارد چه مبلغی است؟

 1. 10،616،568 ریال 2. 18،000،000ریال 3. 6،000،000 ریال 4. 8،359،500 ریال

28.عنوان و موضوع استاندارد حسابداری 34 چیست و با بکارگیری آن کدام استاندارد های حسابداری کنار گذاشته شده است؟

    استاندارد حسابداری 35 در باره چیست ؟

30) تفاوت بین یک مدیر حسابداری و یک مدیر مالی در چیست؟

31).شخصی در مهرماه سال1402در شرکتی ماهیانه400،000،000ریال حقوق دریافت کرده، 30%حق بیمه تامین اجتماعی نامبرده کدام گزینه است؟

الف :120،000،000 ریال                               ب:57،500،000 ریال

 ج: 111،473،964 ریال                                     د : 90،000،000 ریال

32)ماخذ محاسبه هزینه استهلاک دارائیها با روش نزولی کدام است؟

الف : قیمت تمام شده دارائی منهای استهلاک انباشته                 ب : قیمت دارائی به ارزش روز

ج : ارزش دفتری                                                                       د: گزینه الف و ج

33) درصورتیکه مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اشتغال داشته باشند:

الف) مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمات جهت تولید کالای معاف، قابل استرداد میباشد.

ب) مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمات جهت تولید کالای معاف، قابل استرداد نمیباشد.

ج) مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمات جهت تولید کالای معاف، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میگردد.

د) گزینه ب و ج صحیح است.

34) مأخذ و نرخ جریمه تأخیر در پرداخت مالیات برارزش افزوده:

الف) مأخذ: مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش، نرخ: نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده 2% در ماه

ب) مأخذ: مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش، نرخ: نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده 2.5درصد

ج) مأخذ: مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسرمالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر، نرخ: نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده 2درصددرماه

د) مأخذ: مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، نرخ: نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده 2 درصد در ماه

35)مبداء احتساب جریمه تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

الف) تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه           ب) پایان هر دوره مالیاتی

 ج)تاریخ ابلاغ برگ مطالبه                                   د) تاریخ ابلاغ برگ قطعی