558 تخت جدید برای بیماران کرونا در موج چهارم آماده می شود

خبرگزاری آوای البرز از کاسوین می گوید؛ علی فاکر سلیمانی عصر هفتادمین جلسه ستاد مرکزی کرونا در استان کوزوین در استان گفت: “موج چهارم آغاز می شود و نشانه هایی از گسترش ویروس انتقال در کشور وجود دارد ، بنابراین موج بیماری ایجاد می کند سطح بالایی از عفونت در دوره جدید

سلیمانی توضیح می دهد: در استان کاسپین شهر تاکستان به رنگ قرمز ، کاسپین و البرز به رنگ نارنجی و آوج و ابی به رنگ زرد است.

وی گفت: “تعداد پذیرش های بیمارستانی در استان در حال افزایش است و تجربه سال گذشته نشان می دهد که در جایی که مردم پروتکل ها را رعایت نمی کنند ، شاهد افزایش بیماری هستیم.

image_2021_4_3-11_18_41_216_RGV

دبیرکل علوم پزشکی کوزوین کرونا اظهار داشت: طی دو هفته آینده تعداد پذیرش در بیمارستان افزایش می یابد و در سه هفته آینده تعداد مرگ و میر افزایش می یابد. با پروتکل.

وی گفت: در ماه مارس ، بعضی روزها پایی نداشتیم اما امروز روزی 4 تا 5 فوت داریم که روند نگران کننده ای است.

سلیمان اظهار داشت: “با افزایش تعداد پذیرش در بیمارستان ها ، تخت های بیمارستانی در استان مطابق با شرایط نیستند ، بنابراین تصمیمات گرفته شده در این جلسه بسیار مهم و حیاتی است.

در 24 ساعت گذشته تعداد پذیرش در بیمارستان با 291 بیمار آلوده به ویروس کرونا به 291 نفر رسید. متاسفانه 4 بیمار کرونا به دلیل ویروس جان خود را از دست دادند.

در این مدت تعداد موارد ویروس کرونا به 325 نفر رسیده است. در حال حاضر 15 بیمار بدحال در بخش مراقبت های ویژه بستری شده و تحت مراقبت های تنفسی هستند.

دبیرکل علوم پزشکی کوزوین کرونا یادآور شد: ما در هفته های آینده نگران هستیم که نتوانیم تخت های مورد نیاز خود را تأمین کنیم ، زیرا 80 درصد در تعداد بیماران بستری در بیمارستان ها افزایش یافته است.

وی گفت 225 بیمار کرون در بیمارستان های دانشگاهی ، 65 نفر در بیمارستان های تأمین اجتماعی ، یک نفر در یک بیمارستان خصوصی و 62 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند ، اما هیچ بیماری در ICU پذیرفته نشده است.

سلیمانی گفت: بیش از 159000 آزمایش از بیماران گرفته شده است كه 4352 دوز واكسن تاج برای 3931 بیمار در مرحله اول و 321 واكسن دوم تزریق شده است.

تاج 21

وی گفت: “با لغو جراحی های غیرضروری ، همه امکانات خود را برای بیماران ویروس کرونا بسیج کرده ایم. “آن زمان ما مورد توجه قرار گرفتیم.

برای موج چهارم بیماران ویروس کرونا ، 446 تخت عادی ، 112 تخت جداگانه و در مجموع 558 تخت آماده خدمات هستند.

تست های مثبت به 15٪ افزایش یافت

وی ادامه داد: در هفته ها و ماه های گذشته به طور متوسط ​​فقط 5 درصد آزمایش ها مثبت بود اما امروز حدود 15 درصد آزمایش ها مثبت است.

دبیر ستاد علوم پزشکی کوزوین کرونا اظهار داشت: اکثریت قریب به اتفاق مرگ و میرها در استان هنوز بالای 60 سال است ، بنابراین خانواده باید از سالمندان و افراد مسن مراقبت کند.