‍سریال 26 قسمتی سرلشگرخلبان شهید حسین لشگری در قزوین ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری آوای البرز از کاسوین ، شامگاه چهارشنبه ، سرلشکر شهید حسین با مدیر پخش استان ، جمالی پور ، به سرپرستی فرمانداری کاسوین هایدا ، تفاهم نامه ای امضا کردند تا سریالی با عنوان “قلب سوخته ” مدیرکل رادیو و تلویزیون استان و سایر مقامات در رادیو و تلویزیون مرکز کاسوین قدم زدند.

جمالی پور ، فرماندار کوسوین ، به ویژه با یادآوری شهدای والامخام ، گفت که سردار سرلشکر شهید حسین لشگری گفت: “زمینه ای که سرمایه انسانی در آن رشد می کند فرهنگ است و اگر این زمینه مناسب نباشد ، سرمایه انسانی در نظر گرفته می شود. مهمترین کشور ظرفیت و منابع و ارزش خود را از دست می دهد.

وی گفت: ایران با داشتن تاریخ غنی و دوران بی نظیر ، زمینه مناسبی برای استفاده از این گنجینه ها دارد ، ما باید دیدگاه های جدیدی در زمینه فرهنگ و سرمایه انسانی داشته باشیم.

فرماندار کاسوین تصریح کرد: دلبستگی فرهنگی باید برای همه پروژه ها و برنامه ها تعریف شود و منافع فوری ، شخصی و فعلی نباید بر منافع جمعی و ملی غلبه داشته باشد و باید اطمینان حاصل کنیم که سرمایه اجتماعی به راحتی هدر نمی رود.

گرفتن

وی گفت: امروز ما الگوهای بسیار خوبی برای حفظ سرمایه اجتماعی در کشور داریم و افرادی مانند شهید لشگری الگوهای خوبی برای ما برای ساختن جامعه سالم و شایسته هستند.

جمالی پور افزود: امروز جنگ سرد به طور کامل ستون های کشور را هدف قرار داده است ، متأسفانه می بینیم که مردم در انظار عمومی به راحتی دیگران را از طریق گفتار و رفتار نابود می کنند ، بنابراین ما وظیفه داریم وحدت و همبستگی را حفظ کنیم. به

وی تولید مجموعه تلویزیونی درباره زندگی شهدای برجسته را اثری ارزشمند عنوان کرد: با ابزار هنر می توانیم شهدای برتر مانند شهدای سرباز را به نسل جوان معرفی و الگو قرار دهیم.