۳۴۳ طلاق در استان سمنان ثبت شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، عباس خندعلی در نشست کارگروه اجتماعی ، فرهنگی ، بهداشتی ، زنان و خانواده در استان سمنان به میزبانی استانداری ، در مورد آمار طلاق اظهار داشت: در سطح استان هستیم.

وی تعداد طلاق ها را در سه ماهه بهار سال گذشته 223 مورد اعلام کرد ، اما در بهار امسال این شاخص به 343 مورد رسید ، وی پاسخ داد: این آمارها نشان دهنده افزایش آمار طلاق در بهار و دیگر ماه های سال است. در سال ، با افزایش آمار ازدواج و از سوی دیگر ، ماه های قمری و قمری. با توجه به اعتقاد ما به اینکه این آمار باید در یک دوره پنج ساله انجام شود ، باید بگوییم که انتشار و مقایسه سه ماهه در این زمینه نادرست است به

شاخص ها همچنین افزایش ازدواج را نشان می دهند

مدیرکل ثبت احوال استان سمنان گفت: در سال 93 ، 0.8 درصد کاهش طلاق نسبت به سال 92 داشتیم ، سپس در سال 94 ، 14.6 درصد کمتر از سال قبل و در سال 95 ، حدود 12 مورد درصد این میزان در سال 1996 49 درصد و در سال 1997 0.4 درصد کمتر از سال قبل بود. از سوی دیگر ، تعداد طلاق ها در سال 1998 ، 10.6 درصد کمتر از سال قبل بوده است. در سال 1399 این میزان 9.6 درصد افزایش یافت.

وی گفت: بر اساس آمار ، ما در سال 1399 نسبت به سال 98 ، 9.6 درصد افزایش طلاق داشته ایم و همچنین شاهد افزایش تعداد ازدواج ها بوده ایم. آمار طلاق در استان سمنان افزایش یافته است.

وی افزود: این دو دسته ازدواج و طلاق از دو جنس متفاوت هستند و در دو زمان متفاوت اتفاق می افتد ، بنابراین این ازدواج 5 ، 10 ، 15 سال پیش انجام شده است ، اما طلاق و مقایسه فصلی فعلی به هیچ وجه قابل قبول نیست. جامعه شناسان و کارشناسان