۳۰ درصد اقتصاد دولتی در وزارت کار است/سیاست‌ اصلی وزارت اجرای زیست بوم اشتغال است

آوای البرز/ لرستان معاون روابط کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 30 درصد اقتصاد دولتی در اختیار وزارت کار است که به رشد اقتصادی کشور کمک می کند.

علی حسین رایتفورد درباره اجرای چهار برنامه و ابرپروژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اجرای بوم شناسی وزارت اشتغال، ساماندهی طرح های مالی وابسته به وزارت تعاون، کار. و رفاه اجتماعی و نظام خدمات تکمیلی و یارانه ای.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های کلیدی وزارت کار اجرای زیستگاه کاری است گفت: در حال حاضر زیستگاه کاری کشور را بر اساس آمایش سرزمین، پتانسیل، اقلیم و جغرافیا طراحی کرده ایم. هدف ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشور است.

معاون روابط کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث اشتغالزایی تلاش می کنیم دغدغه مردم را کاهش دهیم.

وزارت کار 30 درصد از اقتصاد دولتی را در اختیار دارد که می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند

ساماندهی طرح‌های مالی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دغدغه‌های وزیر و تیم مدیریتی در این وزارتخانه است.

وی گفت: فقرزدایی کامل اصلاح نظام یارانه ای است و به عنوان یکی دیگر از برنامه های مهم وزارت کار می توان اقدامات ویژه ای برای ریشه کنی فقر کلی و روستاهای نیازمند انجام داد.

می توانید خودتان سعی کنید قانون کار را اجرا کنید

معاون روابط کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: قانون کار باید خودبه خود اجرا شود زیرا کمک شایانی به کارگران و جامعه تولیدی خواهد کرد.

وی همچنین گفت: قانون کار در پنج حوزه نیاز به نظارت دارد. یکی از آنها اجرای ماده 49 قانون کار است که شامل واحدهای تولیدی وابسته به وزارت کار از جمله طرح توانمندسازی نیروی کار، تشکیل تشکل ها، فصل ششم قانون کار و ماده 131 این قانون است. کمیته انضباطی واحدهای تولیدی حداکثر ماده ۲۷ قانون کار. حفاظت فنی و ارتقای ایمنی در واحدهای تولیدی.

وی گفت: کمیته حفاظت فنی و ارتقای ایمنی در واحدهای تولیدی برای حمایت از نیروی کار باید تشکیل شود، باید به کارگران و کارفرمایان آموزش داده شود، نباید اجازه دهیم نیروی کار در اثر حوادث ناشی از کار آسیب ببیند.

معاون روابط کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نیاز به تضمین و تسهیل ارتباط کارگر و کارفرما وجود دارد، گفت: ما یک سیستم هستیم و شرکای اجتماعی داریم که می توانند ما را در تصمیم گیری و تصمیم گیری یاری کنند. ساخت.

وی ادامه داد: در شورای عالی کار به این موضوع اعتقاد داریم و سعی کرده ایم بر اساس دیدگاه شرکای اجتماعی اقدام کنیم و در مورد موضوعاتی تصمیم گرفته ایم که کار را جلو ببرد، دغدغه اصلی جامعه کارگری و کارفرمایان است. تعیین دستمزد است». امیدوارم با 1401 سال هماهنگی و تلاش بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم و تا پایان اسفند امسال بتوانیم به این دغدغه قشر زحمتکش رسیدگی کنیم.

تلاش می کنیم دغدغه معیشتی جامعه کارگری و تولیدی کشور را برطرف کنیم

وی تاکید کرد که این نامه نشانه یک تحقیق رسمی ضد انحصار در کشور نیست، بلکه نشانه یک تحقیق رسمی ضد انحصار در این موضوع است. تعاون، اشتغال و رفاه اجتماعی تکمیل شد و سهم خوبی از مسکن کارگری در نظر گرفته شد و آئین نامه آن به تصویب کمیسیون های دولتی رسید. با تصویب مجلس کارگری آغاز می شود.

معاون روابط کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای ایجاد انگیزه در این قشر برای تامین امنیت شغلی در جامعه کارگری تلاش بیشتری لازم است.

فریاتی فورد گفت: سامانه جامع روابط استخدامی به شفافیت مشاغل کمک می کند و در فرآیند دولت الکترونیک به دنبال پیگیری و رسیدگی به مسائل موجود هستیم.

انتهای پیام/