۱۳۰۹ پروژه گازرسانی در استان خراسان جنوبی افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

طبق اخبار آنلاین خراسان جنوبی: سید محمود هاشمی در نشست خبری گفت: هفته دولت 182 دهکده با هزینه 158 میلیارد تومان به شبکه ملی گاز طبیعی متصل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: عملیات گازرسانی 233 دهکده با اعتبار کلی 250 میلیارد دلار شروع می شود.

وی افزود: طرح تأمین گاز 52 واحد صنعتی و تولیدی نیز امسال بیش از وام دولت است 9 میلیاردها تومان بهره برداری می شود.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر دولت در همه شهرها برنامه های هفتگی گازرسانی روستایی را در نظر می گیرد. 950 این روستا در استان که 84 درصد از جمعیت روستایی استان را شامل می شود ، تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: در حال حاضر 1440 واحد صنعتی در استان به شبکه ملی گاز طبیعی وصل شده است که افتتاح شده است. 52 برنامه دیگر برای هفته دولت افزایش تعداد واحدهای صنعتی منتفع از بنزین به یک هزار و 492 واحد است.

وی یادآور شد: علاوه بر برنامه های فوق ، گازرسانی به 10 هزار واحد مسکونی غیرمجاز در منطقه انجام می شود 700 روستااستان با اعتبار 91 دولت هفته ای یک میلیارد دلار راه اندازی می کند.

هاشمی گفت: کار برای تقویت شبکه و تقویت خط زنگ شهر در سه شهر بیرجند ، گین و طبس نیز برای حفظ این شبکه در فصول سرد سال معتبر بود. 10 میلیاردها تومان نابود کنید.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه ها توسط منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران تأمین شده است:

46