۱۰ سال حبس برای مدیرکل سابق محیط زیست استان سمنان – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

محمد شریف ابراهیمی به خبرنگاران ، که صبح شنبه میزبان دادگاه مرکزی سمنان بود ، گفت که اولین صفحه اتهام برای برکناری استانداران سمنان صادر شده است:

برگه ای علیه چهار مدیر در استان تشکیل شده است که برخی از آنها نیز از مدیران ارشد استان سمنان هستند. وی گفت: عدم نظارت و کنار گذاشتن فعالیت های آنها موجب از بین رفتن اموال دولت شده است. افراد در دادگاه محاکمه خواهند شد. ارسال شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: افسران استان باید در انجام وظایف خود توجه ویژه ای داشته و نظارت بر کارگزاران زیرمجموعه را در امور مربوط افزایش دهند.

ابراهیمی در خاتمه گفت: در پرونده علیه مدیرکل سابق استان حکم قطعی صادر شد که در آن علاوه بر مجازات های دیگر ، مدیرکل به 10 سال زندان ، معاون وقت به 5 سالها زندان و سایر افراد درگیر در این پرونده به 20 و 21 ماه زندان.

آنلاین گفت دامانگیر و معاون وی سال گذشته به دلیل تخلفات دستگیر و همزمان آزاد شدند.