۱۰۰ میلیارد برای تکمیل زیرگذر سنج شهرستان الیگودرز نیاز است

آوای البرز/لرستان معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: برای تکمیل زیرگذر شهرستان الیگودرس 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

گودرز بابا عباسی در گفت وگو با آوای البرز اظهار کرد: طول کل باند دوم داران-الیگودرز 105 کیلومتر است که 85 کیلومتر آن تکمیل شده و 20 کیلومتر دیگر نیز در دست ساخت است.

وی افزود: 15 کیلومتر از راه های چهارخطه درود – داران تحت نظارت و اجرای شرکت ساخت و توسعه راه های کشور است و در حال حاضر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت.

بابا عباسی بیان کرد: برای تکمیل زیرگذر شهرستان الیگودرس 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و در صورت تامین اعتبار در پایان سال مالی 1402 به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: تکمیل تقاطع غیر همسطح شول آباد، الیگودر، یکی دیگر از پروژه های فرعی داران – الیگودرها که تاکنون 200 میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: برای تکمیل این طرح فرعی (تقاطع غیرهمسطح شول آباد شهرستان الیگودر) 200 میلیارد ریال دیگر نیاز است که تکمیل و شامل می شود. عملیات تا پایان سال مالی 1402 در صورتی که اعتبار به موقع تأمین شود.

به گزارش آوای البرز، یکی از پرخطرترین مناطق استان چهارخطه درن – الیگودرس است که تکمیل آن به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است همچنین چهارخت داران – الیگودرس تنها راه ورود به استان های مرکزی است. . غرب کشور.

انتهای پیام/