یک گشایش جدید ارزی برای صادرکنندگان

حدود سه سال و نیم پیش ، همزمان با از سرگیری تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران ، دولت همزمان دو سیاست ارزی را اجرا کرد. از سوی دیگر ، به دلیل محدودیت در دسترس بودن ذخایر ارزی جدید ، صادرکنندگان غیرنفتی موظفند بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند. از سوی دیگر ، با ممنوعیت واردات بیش از دو هزار قلم کالا ، مقرر شد این ارز برای واردات کالاهای اساسی ، مواد اولیه ، کالاهای متوسط ​​و محصولات معادل محصولات داخلی هزینه شود.

در سالهای گذشته ، صادرکنندگان بخشی از ارز خود را مستقیماً در سیستم NIMA به واردکنندگان پرداخت می کردند ، در حالی که از طرف دیگر ، بخشی از این ارز مجاز بود به جای صادرات وارد شود و تنها بخشی از این مدت دارای مجوز بود. به

در سال های اخیر ، برخی از صادرکنندگان به دلایل مختلف نتوانسته اند ارز خود را به کشور بازگردانند ، که باعث شد دولت در ماه های اخیر تحقیقات خود را آغاز کند. بنابراین ، افرادی که قادر بودند ارز را به کشور بازگردانند اما به دلایل مختلف ارز را به کشور بازنگرداند با محدودیت هایی مانند تعلیق کارت بازرگانی یا اقدامات قانونی مواجه شدند.

افتتاح ارز جدید برای صادرکنندگان

با این حال ، با ادامه تحریم ها و گسترش کرونا ، دولت در سال های اخیر به دلایل مختلف سعی کرده شرایطی را برای صادرکنندگان به منظور انجام تعهدات ارزی خود در سال های گذشته ایجاد کند. واحد پول.

در جدیدترین تصمیم ، سازمان توسعه تجارت در سال 1397 اعلام کرد که به صادرکنندگان تعهدات ارزی فرصت داده می شود تا 20 اکتبر 2014 تقاضای خود را به کمیته اقدام ارزی ارائه دهند.

علاوه بر این ، فرصت صادرکنندگان برای انجام تعهدات ارزی خود در سال 1398 تا 30 اکتبر امسال و در سال 1399 تا 30 نوامبر 1400 توسط صادرکنندگان تمدید شد.

یکی دیگر از تصمیمات مهم این کمیته این بود که طبق دو قطعنامه ذکر شده ، تعقیب متخلفین 1397 و 1398 تا 30 اکتبر 1400 و 1399 برای متخلفین تا 30 نوامبر متوقف شود.

223225