گذرگاه لوهانسک _ دونسک، گذر تاریخی دیکتاتوری

در ژوئن 1941، در سیصدمین سالگرد اشغال روسیه توسط ناپلئون بناپارت، نیروهای هیتلر مرز شوروی را اشغال کردند و نیروهای ناپلئون به راحتی از گذرگاه لوهانسک – دونتسک به شرق اوکراین و سرزمین اصلی عبور کردند. پس از جنگ، مشکل آذوقه و آذوقه گریبان هر دو ارتش آن زمان کشور را گرفت و از این طریق به کشورهای خود بازگشتند و سرانجام ناپلئون و هیتلر و ملت هایشان شکست و مصیبت بزرگی را متحمل شدند.

80 سال بعد، چهارراه لوهانسک-دونتسک شاهد کارزار بزرگ دیگری است که تنها جهت خود را تغییر می دهد.

ارتش پوتین که تصور می شد یک حمله برق آسا برای گرفتن ابتکار عمل از مدافعانی مانند ناپلئون و هیتلر باشد، ظرف سه روز پایتخت اوکراین، کیف را فتح کرد.

به گفته برخی از تحلیلگران، زیان اقتصادی روسیه از جنگ با اوکراین به میزان 800 میلیارد دلار (کاهش ارزش روبل، بازارهای سهام مسکو، تحریم های اقتصادی، هزینه های لجستیک جنگ و غیره) نامشخص است. روسیه تا چه اندازه می تواند این جنگ را تحمل کند، اما واضح است که فرسایش جنگ به معنای شکستن ستون فقرات اقتصاد روسیه و عقب نشینی سنگین این اقتصاد است که در سال های اخیر چندان خوشایند نبوده است.

جنگ در هر نقطه از جهان صرف نظر از رنگ چشم و موی قربانیان آن مذموم و انکارناپذیر است و به امید خدا به زودی زشتی جنگی دیگر از جهان محو خواهد شد روسیه آماده برقراری صلح و امنیت جهانی خواهد بود. به تهاجم خود پایان خواهد داد.

* دکترای روابط بین الملل، مدرس دانشگاه، گروه مطالعات تعارض و شرکت در موسسه تحقیقاتی مطالعات استراتژیک در خاورمیانه.