گام های «هم آهنگ» برای تسهیل در ازدواج

هفته جوان امسال رویدادی نوآورانه و مبتکرانه برای جوانان است. رویدادی به نام «هارمونی» با هدف ترویج و تسهیل موضوع ازدواج و با حضور گروه های برجسته فرهنگی و تبلیغی کشور مشهد در حال انجام است.

به گفته دبیر سازمان جامع ستادهای دانشجویی، برنامه مفهومی در سه روز و در سه مرحله برگزار می شود. در همین راستا در روز اول چندین گروه به بیان نظرات و تجربیات خود در مورد ازدواج می پردازند و در ادامه کارگاه آموزشی برای گروه ها برگزار می شود.

مهدی ارتخایی در این باره به خبرنگار آوای البرز در مشهد وی می گوید: گروه ها در روز دوم با کمک سرپرستان به بوم نویسی می پردازند و در نهایت در روز آخر نمایش برای هر گروه سه تابلو در نظر گرفته می شود. امکانات، مناطق عملیاتی، و مهارت های خاص. در پنل سوم طرح اقدامات رفع بحران زناشویی نمایش داده می شود.

از مشهد

هماهنگی بین گروه های مبارزاتی در کشور

مدیر گروه تبلیغاتی رسوان مرفت از اهواز نیز درباره این مراسم بیان کرد: هدف از حضور در این دوره هماهنگی گروه های تبلیغاتی در سراسر کشور برای حل مسائل زناشویی بود. به اشتراک گذاری تجربیات بین گروه های رویداد.

ایمان کسایی ادامه می دهد: در این راستا با هماهنگی و همفکری قرار است به مدل هایی دست پیدا کنیم که با زیستگاه مناطقی که هر گروه در آن به تبلیغ و تفسیر می پردازند، دست پیدا کنیم.

علاوه بر این، به گفته سخنگوی گروه فرهنگی ستاد انصارالشهدا در دنگان، بحث تبادل تجربیات موضوع مهمی بود که از ابتدا به آن پرداخته شد. همچنین با نمونه کارهای خیر در زمینه ازدواج بیشتر آشنا می شویم.

احمد علی نژادی می افزاید: در این همایش از مبانی و راهکارهای اساتید بزرگوار در این زمینه برای تبیین موضوع ازدواج بهره خواهیم گرفت; این یکی از نیازهای مقام معظم رهبری است که باید به درستی به آن رسیدگی کنیم.

ارائه خدمات به سبک جهادی و تسهیل ازدواج

مدیر گروه رنسانس سیره نبوی درباره این گروه می گوید: این گروه از تیرماه 1378 در راستای ازدواج اصولی تلاش می کند. خانواده پدر تاسیس شد و خوشبختانه با کمک خیرین تاکنون هفت شعبه در تهران افتتاح کرده است.

زهرا رمضانی می افزاید: در این موسسه پس از انجام تحقیقات در زمینه ازدواج نظری با تیم علمی متشکل از پزشکان و کارشناسان ارشد مشاوره، به صورت جهادی به ارائه خدمات و تسهیل ازدواج پرداختیم.

وی تصریح می کند: امیدواریم در این بحث مهم ازدواج بتوانیم دستاوردهای بیشتری در این رویداد داشته باشیم و از نظرات سایر گروه ها نیز بهره مند شویم.

از مشهد

موانع ازدواج باید برداشته شود

محمدحسین علیزاده از کانون ستاد انتخاباتی امام جعفر صادق(ع) نیز می گوید: بحث ازدواج یکی از موضوعات مهم امروز است. جامعه نگرانی های ما مقام معظم رهبری آن هم همینطور؛ همچنین باید تلاش کنیم ازدواج را تسهیل کنیم.

امام جعفر صادق (ع) از وجود کانون مبارزات یاد می کند Com تهران می افزاید: موانع زیادی برای ازدواج وجود دارد که باید ابتدا رفع شود و سپس ازدواج تسهیل شود.

گزارش: امیرمهدی مقیم یسدی