کمبود بارشها علت جیره بندی برق در اصفهان است!/ استخراج کنندگان غیرقانونی رمزارزها جریمه می شوند

سید محمدرضا نوحی در مصاحبه با خیر آنلاین گفت:

وی افزود: زیرا کمبود باران در سال جاری، نیروگاه های برق آبی که وارد مدار می شوند در حداکثر مصرف برق کمتر استفاده می کنند نیروگاه های برق آبی این کشور کاهش تولید برق را تجربه کرده اند.

سخنگوی صنعت برق در استان اصفهان گفت: از اول ژوئن ، مدیریت بار در سراسر کشور در اصفهان اعمال می شود و می توان با وارد کردن رمز ورود ، به لیست قطع برق در وب سایت شرکت برق دسترسی داشت.

وی افزود: خاموشی های برنامه ریزی شده خارج از برنامه براساس خطرات الكتریكی است و به برنامه ریزی سن مربوط نمی شود.

نوحی نقش ارزهای رمزپایه در خاموشی های امسال توضیح: مصرف سیاه می تواند در مصرف زیاد ارزهای رمزپایه نقش داشته باشد که می تواند منجر به جهش شدید در مصرف برق و اطلاعات عمومی پس از استفاده غیرقانونی از ارزهای رمزپایه شود.

واحدهایی که ارزهای رمزنگاری شده را به طور غیرقانونی استخراج می کنند ، مشمول قطع برق و جریمه های سنگین می شوند.

48