کاهش ۶.۶ درصدی تورم تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۰ + نمودار

به گزارش شف، بررسی ها نشان می دهد که تغییرات شاخص کل قیمت تولید کشور (تورم فصلی) 4.9 درصد بوده که نسبت به فصل قبل در زمستان 1400 کاهش 5.1 درصدی را نشان می دهد. اطلاعات فصل قبل در این فصل در بین بخش‌های مختلف تولیدی، کمترین نرخ مربوط به بخش برق با 2.1 درصد و بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به بخش صنعت با 7.8 درصد بوده است. بخش کشاورزی در این فصل تورم 11.4- درصدی را تجربه کرده است.

تورم نقطه به نقطه

در زمستان 1400 تورم نقطه به نقطه نسبت به فصل مشابه سال قبل به 42.0 درصد رسید که نسبت به همین آمار 6.6 واحد درصد کاهش داشته است. فصل قبل به عبارت دیگر میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای تولید کالاها و خدمات خود در کشور در زمستان 1400 نسبت به زمستان 1399 42.0 درصد افزایش داشته است. در بین بخش‌های مختلف تولید، کمترین میزان مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق (10.6 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش معدن (64.5 درصد) است.

تورم،

تورم سالانه

در طول چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۰، میانگین شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴.۳ درصد تغییر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۶ واحد درصد کاهش داشت. در فصل مورد مطالعه، کمترین تورم سالانه در بخش‌های عمده تولیدی کشور مربوط به تولید، انتقال و توزیع برق (19.4 درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش معدن (92.9 درصد) بوده است.

تورم،