کاهش ۳۲ درصدی مرگ ناشی از کرونا در لرستان

براساس یک خبرگزاری آوای البرز ، تعداد مرگ های تاج در پایان دسامبر گذشته نسبت به ماه نوامبر 32 درصد کاهش یافته است. ماریام کاوشیکی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت. این نقشه شهید سلیمان و ایجاد محدودیت است.
وی ادامه داد: در پایان دسامبر 32 درصد کاهش در اثر مرگ تاج نسبت به ماه قبل وجود داشت و از زمان شروع پروژه محله محور پیش بینی ها 10 درصد کمتر بود.
دبیر ستاد ضد تاجگذاری تاج در علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: خوشبختانه پروژه مدیریت محله کرونا نتایج خود را بسیار سریعتر از آنچه انتظار می رفت نشان داده است.
کاوشیکی خاطرنشان کرد: میزان ابتلا به بیماری کرونا قلب و بستری شدن در بیمارستان در این دوره به ترتیب 62 و 50 درصد بود که 20 درصد بهتر از پیش بینی های قبلی است.
طرح شهید قاسم سلیمانی آخرین آمار مربوط به برنامه مدیریت بر اساس کشور همسایه را تشریح کرد. وی گفت: “از زمان آغاز طرح ، 34161 فرد مبتلا به بیماری های اساسی در خانه هایشان شناسایی شده اند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: تاکنون 24532 نفر بالای 60 سال سن دارند.
کاوزکی گفت: “از اوایل دسامبر 19،490 نفر مبتلا به این بیماری تشخیص داده شده اند که از این تعداد 1027 نفر برای معاینه عروق کرونا به مراکز غربالگری مراجعه کرده اند.”
آزمایش 1010 نفر در خانه مثبت بود که 81 نفر مثبت بودند.
معاون بهداشتی دانشگاه با اشاره به برنامه های سازمان بسیج مردم نهاد برای کمک به خانواده های آسیب پذیر در چارچوب این طرح گفت: از ابتدای دسامبر 7 هزار و 180 خانواده آسیب پذیر شناسایی و بسته های حمایتی دریافت کرده اند.
کاوشکی خطاب به مردم همان استان گفت: اگرچه آمار تاج کاهش یافته است ، اما فراموش نکنید که تاج هنوز وجود دارد و ما نباید بدانیم.
این کاهش آمار در نتیجه پایبندی به پروتکل های بهداشتی است و اگر مردم این مشکل را نادیده بگیرند ، بیماری ، بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر بیشتر افزایش می یابد.

48