کاهش مهاجرت پرستاران با تحقق مطالبات قانونی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پرستاران یکی از نزدیک ترین افراد به مردم هستند. همراهان ارتباط دهنده بیمار، خانواده و همراهان بیمار هستند و برای ایفای این نقش مهم، تمامی مشکلات خود را پشت درهای بیمارستان رها کرده و از بیماران مراقبت می کنند.

وی با اشاره به استرسی که کرونا بر جامعه پزشکی به ویژه پرستاران وارد کرده است، گفت: در دوران بحران کرونا، پرستاران بدون توجه به سلامت و جان به بیماران خدمت می کردند و این ایثار و فداکاری نباید در این دوران دیده شود. پس از کرونا نادیده گرفته خواهد شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به جذابیت شغل پرستاری و مهاجرت پرستاران گفت: در سال های اخیر دنیا با مشکل کمبود نیروی متخصص پزشکی به ویژه پرستار مواجه بوده است و بر این اساس ترفیع اقداماتی را برای جذب پرستاران از کشورهای دیگر انجام داده است.

جهانگیر با تاکید بر مهاجرت برخی از پرستاران به خارج از کشور پدیده مهاجرت را چالشی برای همه کشورها دانست و تصریح کرد: براساس آمارهای مستند هزینه آموزش هر پرستار در کشور حدود 2 میلیارد تومان است که در این راستا برای هر پرستار در کشور هزینه شده است. بنابراین با اتخاذ رویکردها و سیاست های حمایتی، بهبود شرایط کاری پرستاران و تامین امنیت شغلی آنان، باید شرایطی را فراهم کنیم تا این سرمایه ملی از مهاجرت خواستن دست بردارد.

وی بهترین راه برای مقابله با این چالش مهم را شناسایی جریان ها، نهادها و افرادی که جامعه را به مهاجرت تشویق می کنند، با هدف حمایت همه جانبه و حذف این قشر به منظور دلالی و سودجویی از این سرمایه های ارزشمند می داند. معایب قوانین متضاد در حوزه پرستاری و جامعه. هدف پزشکی حفظ کرامت آنهاست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چند خواسته از پرستاران را مطرح کرد: عدم اجرای تعرفه خدمات پرستاری، کمبود نیرو، خطر ابتلا به انواع بیماری های واگیردار، شیفت کاری غیراستاندارد و طولانی مدت، درآمد پایین و …. استخدام رسمی و پیمانی پرستاران یکی از خواسته های پرستاران است که امیدواریم با رسیدگی و تنظیم آنها بتوانیم از اضطراب این قشر ایثارگر بکاهیم.

ایجاد امنیت شغلی راه حل اصلی مقابله با مهاجرت است

وی جذب پرستار برای کاهش فشار کاری و رفع نیازهای معقول آنها را راهی برای جلوگیری از مهاجرت این گروه متخصص دانست، زیرا به گفته مسئولان کشور با کمبود 100 هزار پرستاری مواجه است.

جهانگیر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پرستاران و خانواده شهدای سلامت در آذرماه 1400 بر اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری تاکید کرد و گفت: با توجه به تاکید بر رسیدگی به وضعیت موجود. ما به عنوان پرستار وظیفه خود می دانیم که مشکلات را حل کرده و آنها را در اولویت عمل قرار دهیم.