کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین خون اهدا کردند

خبرگزاری آوای البرز از کاسوین می گوید؛ با هدف نهادینه سازی فرهنگ اهدای خون ، مدیر عامل و جمعی از کارکنان شرکت برق رسانی استان در اداره کل انتقال خون استان کاسین شرکت کردند و چندین واحد خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

با بیست و چهارمین روز بین المللی اهدای خون در 24 خرداد ، سعید بهادیوند چگینی ، مدیرعامل شرکت تأمین برق و جمعی از کارکنان و مدیران به فقرا و بیماران کمک می کنند تا مسئولیت اجتماعی و فرهنگ اهدای خون را ارتقا دهند.

سعید بهادیوند چگینی با بیان اینکه این مأموریت کمک به همنوعان پس از بیماری عروق کرونا قلب و نجات جان بیماران است ، اظهار داشت: این وظیفه افراد است که این امر پسندیده را نزد خداوند به عنوان یک عمل اجتماعی خوب و شناخته شده تبلیغ کنند. “

خون 2

ماریام مدرسی ، مدیر کل Caswin Transfer ، با تشکر از همکاران شرکت منبع تغذیه استان گفت: “حضور مداوم اهدا کنندگان و اهدا کنندگان در مراکز انتقال خون به رفع نیاز بیماران به واحدهای خون و رضایت خدا کمک می کند. حرکت پاداش معنوی دارد.

وی گفت: اهدای خون کاری است که مورد رضایت خداوند است و با کمک اهدا کنندگان توانسته ایم نیازهای بیمارستان ها و بیماران از هر گروه خونی را برآورده کنیم.

قابل ذکر است که مسئولان برق استان در ارائه کمک وفادارانه به بیماران نیازمند ، سال به سال و در زمانهای مختلف ، جهادی فکر می کنند.