کاربران آوای البرز نظر دادند/ کالابرگ بهتر است یا یارانه نقدی؟

به گزارش یک خبرگزاری اخبار آنلاینبسیاری از کاربران اخبار آنلاین در نظرسنجی نظر خود را دارید/ کالا بهتر است یا یارانه نقدی؟ چرا؟ شرکت کنندگان معتقد بودند که اجازه دادن به یارانه نقدی تورم زا است و کالاهای الکترونیکی گزینه بهتری هستند. کاربری به نام نقدی در این باره نوشت: یارانه نقدی باعث تورم می شود و بعد از مدتی نمی توان با یارانه نقدی چیزی خرید، اما با اجناس مشخص است که آخر هفته به شما جوجه می دهند.

بسیاری از کاربران قبارآنلاین به طور کلی نگاه مثبتی به یارانه ها ندارند و معتقدند یک کشور ثروتمند نباید اقدام به اجازه یارانه بدهد. در همین رابطه یکی از کاربران نوشت: برای کشوری که ثروت دارد هیچ چیز جایز نیست، من شرمنده فرزندانم هستم که امروز این کشور را به آن آورده ایم.

در همین حال برخی از کاربران آوای البرز به وضعیت بد معیشتی معلمان اشاره کردند. در همین رابطه یکی از کاربران نوشت: دولت فقط به معلمان کمک نقدی حداقل 50 میلیون ریالی اجازه می دهد، برای سایر اقشار مشکلی ندارد.

کاربر دیگری نیز با تایید این موضوع گفت: دولت باید ابتدا حداقل 2 میلیون ماهیانه به خانواده معلمان کمک کند، سایر اقشار را از لیست یارانه حذف کند تا دولت بار مالی نداشته باشد.

یکی از کاربران تأیید می کند که کالابرگ یک گزینه عالی است. وی گفت: تا زمانی که مثل دهه شصت به همه داده شود کالابرگ بهتر است.چون مثل یارانه نقدی تورم ایجاد نمی کند.

برخی از کاربران قبارآنلاین با تخصیص کالابرگ مخالفت کردند و پیشنهاد کردند که قدرت انتخاب را از مردم می گیرد. یکی از کاربران در همین رابطه نوشت: انتخاب خرید به دلیل یارانه نقدی با خانواده است، اجناس باراک ممکن است در ابتدا خوب باشند، اما بعداً به کالاهای بی کیفیت تبدیل شوند.

کاربر دیگری نیز با تایید این گفته گفت: با کالابرگ بازار کوپن فروشان و دستفروشان با فساد و طمع داغ می شود و آبروی شهروندان را پایمال می کند.

کاربر دیگری با تایید این جمله گفت: حتماً یارانه نقدی خوب است و خرید آزاد است، اوایل که یارانه پرداخت می شد اگر تبدیل به کالا می شد آن را خرج کرایه و قبوض آب و برق می کردم، حالا از کجا بیاورم. اجاره من؟”

223227