کاخ سفید: در مذاکرات برجامی پیشرفت‌هایی حاصل شده است/ایران ایده بهتری دارد

زکی روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت: “اول از همه ، ما از ابتدا می دانستیم که گفتگوها برای بازگشت به برج القاعده چالش برانگیز و طولانی است.” با این حال ، به نظر ما می رسد که این به خوبی نشانگر تعامل دیپلماتیک غیرمستقیم با ایران طی چند هفته گذشته است.

او ادامه داد: ما پیشرفت کرده ایم و هر دو ایده های خوبی در مورد کارهایی که برای پیشرفت باید انجام دهیم داریم و درک بهتری از آنچه که ایران برای انجام تعهدات خود باید انجام دهد ، داریم.

سخنگوی کاخ سفید افزود: بازگشت به توافق برای تغییر برنامه هسته ای ایران و جلوگیری از دستیابی به سلاح های هسته ای ضروری بود.

خبر خوب این است که مذاکرات هنوز ادامه دارد و من نمی توانم نتیجه آن را پیش بینی کنم. “

وی با تکرار موضع وزارت خارجه گفت: اظهار نظر در مورد چنین جعل هایی را ضروری نمی دانیم.

سخنگوی کاخ سفید افزود: آنچه ما واقعاً در مورد آن بحث می کنیم بازگشت متقابل به شورای امنیت سازمان ملل است. ما فقط در صورتی حاضر هستیم که تحریم های مورد نیاز آژانس بین المللی انرژی هسته ای را لغو کنیم اگر ایران مایل باشد برنامه هسته ای را به آژانس انرژی هسته ای بازگرداند.

زکی ابراز خشم کرد که راب ویژه ، فرستاده ویژه آمریکا در ایران نیز این رویکرد را جدی می گیرد. این آخرین حرف ما در این زمینه است.

311311